Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 71 Bydgoszcz, 24 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1487 nr XLVIII/1564/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta Bydgoszczy. 3858
1488 nr XLVIII/1565/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów. 3881
1489 nr XLVIII/1569/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmian w statucie Przychodni Rejonowej 3902
1490 nr XLVIII/1570/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmian w statucie Przychodni Akademickiej w Bydgoszczy. 3903
1491 nr XLVIII/1573/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 3903
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]