Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 7 Bydgoszcz, 20 luty 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
141 nr XVIII/115/2000 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wprowadzenia funkcji turystyczno-rekreacyjnej na terenach rolnych we wsiach Wojnowo i Rudusk nad jeziorem Ruduskim (Wojno 343
142 nr XXIII/178/2001 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/2000 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 września 2000 r. w sprawie uchwalenia 348
143 nr 302/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie Miasta i Gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowiskowej. 349
144 nr 303/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w 351
145 nr XV/126/2001 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zasad zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. 354
146 nr XXVII/262/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/128/99 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za znakowanie zwierząt. 355
147 nr XXV/196/2001 r. Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany 355
148 nr XLVI/415/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola. 356
149 nr XLVI/416/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola. 358
150 nr 179/XXII/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod okręgową stację kontroli pojazdów obejmującego teren działek nr 106 i 107 we wsi Fletnowo w G 359
INFORMACJE:
151 z dnia 27 grudnia 2001 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/530-A/8/2001/I/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 368
152 z dnia 4 stycznia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/706D/537/W/3/2001/MJ zmieniającej przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, na wniosek Miasta i Gminy Mogilno, prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego 369
153 z dnia 4 stycznia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1016/231/N/3/2001/RW na udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 10 grudnia 2011 r. dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmnie. 369
154 z dnia 4 stycznia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/180A/1189/W/3/2001/ASA zmieniającej koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła, na wniosek przedsiębiorcy - Inowrocławskie Zakłady Chem 370
155 z dnia 4 stycznia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/940A/45/W/3/2001/MJ zmieniającej przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła, na wniosek przedsiębiorcy - Przedsiębiorstwo Inwe 374
156 z dnia 25 stycznia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/231-A/5/2001/I/JP zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 374
157 z dnia 7 lutego 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/1033-C/64c/14/2001/2002/I/JC zatwierdzającej częściową taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego SiM S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, posiadającego koncesje na wytwa 374
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]