Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 68 Bydgoszcz, 21 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1411 nr XXIX/187/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 3712
1412 nr XXIX/188/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. 3712
1413 nr XXXVI/239/2002 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 3712
1414 nr XXXVII/201/2002 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez powiat. 3713
1415 nr XXXVIII/3/02 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 3713
1416 nr XL/40/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2002. 3714
1417 nr XXX/180/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów. 3714
1418 nr XXII/147/2002 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za pomniki przyrody. 3715
1419 nr XXXIV/278/2002 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania albo użyczania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych. 3715
1420 nr XXXIV/283/2002 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Lubraniec. 3716
1421 nr XXIX/137/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie. 3716
1422 nr XXX/206/02 Rady Gminy Koneck z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu Gminy Koneck. 3717
1423 nr XXX/207/02 Rady Gminy Koneck z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku. 3718
1424 nr XXXIV/366/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Inowrocław. 3719
1425 nr XXXIV/367/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 18 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. 3720
1426 nr XXXIV/368/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 18 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez organy podległe gminie. 3720
1427 nr XXXV/310/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr XXVIII/194/93 z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 3720
1428 nr XXXV/311/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od wpisu i od zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na 2002 r. 3721
1429 nr XLI/318/2002 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów. 3721
1430 nr XXXIX/224/2002 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 3722
1431 nr XLI/325/02 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży j 3724
1432 nr XLIII/306/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. 3725
1433 nr XXXI/213/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 3725
1434 nr XXVI/174/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/114/2000 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2000 r. dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 3727
1435 nr I/03/2002 Rady Gminy Unisław z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/70/00 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2000 r. ustalenia opłaty administracyjnej. 3727
1436 nr I/6/2002 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu. 3727
1437 nr XXXIII/231/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński. 3730
1438 nr 162/02 Rady Gminy Rypin z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 3730
1439 nr XXXV/374/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. 3731
1440 nr XXXV/375/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach. 3732
1441 nr XXXV/376/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/228/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. 3732
1442 nr XXI/129/2002 Rady Gminy Lubanie z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodz 3732
1443 nr XXVIII/248/2002 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak 3733
1444 nr XXXVII/349/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota. 3733
1445 nr XXX/12/2002 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego. 3737
1446 nr XXXIV/248/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 3737
1447 nr XXXV/321/2002 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Żnińskiego. 3740
1448 nr XXXV/324/2002 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Żnińskiego lub własność osób prawnych należących do Powiatu Żnińskiego. 3744
1449 nr LI/463/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni obszaru działek nr 1662, nr 1663 i nr 1664 przy ulicy Plaskosz w Tucholi. 3746
1450 nr 1057/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszarów oznaczonych symbolami P 66 ZP i P 36 MN. 3751
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]