Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 67 Bydgoszcz, 20 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1377 nr XXXV/94/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zasad funkcjonowania targowisk i hal targowych w granicach administracyjnych Gminy - Miasta Grudziądz. 3648
1378 nr XXIV/153/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/136/98 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 3650
1379 nr XXIV/155/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Jeziora Wielkie w Wójcinie. 3650
1380 nr XXIV/159/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym. 3651
1381 nr XXIII/160/2002 r. Rady Gminy Osięciny z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty targowej. 3653
1382 nr XXIV/163/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 3654
1383 nr XXXVIII/218/2002 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy. 3655
1384 nr XXXV/244/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym. 3661
1385 nr XL/310/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 3662
1386 nr XL/311/02 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia 3662
1387 nr XXXI/324/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 3664
1388 nr 1/2002 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie opinii załączonej do budżetu Gminy Osie o prognozie długu. 3665
1389 nr XXIII/201/02 Rady Gminy Śliwice z dnia 14 marca 2002 r w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Śliwice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 3666
1390 nr XXIII/211/02 Rady Gminy Śliwice z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice. 3667
1391 nr XXIII/275/2002 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 3670
1392 nr XXV/161/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 22 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie detonowania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Jeziora Wielkie. 3670
1393 nr XIX/149/2002 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Skrwilnie. 3670
1394 nr XIX/154/2002 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej. 3677
1395 nr 139/XXXIII/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 26 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Płonnem. 3677
1396 nr XXXIII/312/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia 3677
1397 nr XXXI/188/02 Rady Gminy w Świekatowie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świekatowie. 3683
1398 nr XXIII/159/2002 Rady Gminy Topólka z 27 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody. 3687
1399 nr XXIII/160/2002 Rady Gminy Topólka z 27 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce. 3689
1400 nr XXIV/216/02 Rady Gminy w Sośnie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Sośno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach w wyborach do rad gmin. 3691
1401 nr XXIV/217/02 Rady Gminy w Sośnie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Sośno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 3692
1402 nr XXXX/202/2002 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 3693
1403 nr XXXV/264/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Sicienko na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 3693
1404 nr 1083/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 16 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej w Toruniu. 3694
1405 nr 1084/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Torunia. 3694
1406 nr 1086/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 363/93 Rady Miasta Torunia z dnia 15 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piw 3698
1407 nr XXXVII/220/2002 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 3698
1408 nr XXXIII/242/2002 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zakazu używania silników spalinowych na jednostkach pływających. 3699
1409 nr XXVI/247/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźna, w części obejmującej działkę nr 11/8, stanowiącą część terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospo 3700
1410 nr XXVI/248/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźna w części obejmującej działki geodezyjne nr: 382; 383/1; 383/4; 383/5; 384/1; 384/2; 385; 386/1 (część) 3704
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]