Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 66 Bydgoszcz, 19 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1354 nr XXV/450/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie. 3587
1355 nr XXV/452/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/426/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w dro 3588
1356 nr XXV/453/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/35/98 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. 3588
1357 nr XXV/457/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 3588
1358 nr XIX/219/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej. 3602
1359 nr XXXI/1/2002 Rady Gminy w Sadkach z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Anielinach. 3604
1360 nr XXXI/2/2002 Rady Gminy w Sadkach z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bninie. 3604
1361 nr XXXI/3/2002 Rady Gminy w Sadkach z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębionku. 3605
1362 nr XXXI/4/2002 Rady Gminy w Sadkach z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębowie. 3605
1363 nr XXXI/5/2002 Rady Gminy w Sadkach z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/7/99 Rady Gminy Sadki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sadkach. 3606
1364 nr XLV/615/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu niestrzeżonego w Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego 9-11. 3606
1365 nr XLV/616/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia. 3607
1366 nr XXXIX/210/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustanowienia zasad wypłat diet dla sołtysów. 3619
1367 nr XXXIX/212/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa. 3619
1368 nr XLVI/430/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia inkasenta poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 3623
1369 nr XLVI/431/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta Chełmna w 2002 r. 3623
1370 nr XLVI/432/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie regulaminu targowisk. 3623
1371 nr XLIV/452/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na ce 3625
1372 nr 429/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Kasztanowej i Małcużyńskiego w Świeciu w zakresie określenia nowych parametrów dla drogi doja 3625
1373 nr 430/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo Gmina Świecie. 3630
1374 nr XXX/238/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Sołectwa Dolne Wymiary. 3640
1375 nr XXX/240/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Sołectwa Starogród Górny. 3640
POROZUMIENIE
1376 z dnia 17 maja 2002 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Mogileńskim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 3640
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]