Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 65 Bydgoszcz, 19 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1317 nr 20/2002 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy w Wagańcu w uchwale budżetowej na rok 20 3508
1318 nr 79/2002 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Jeżewo na rok 2002 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu. 3508
1319 nr 80/2002 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sośno na rok 2002 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu. 3508
1320 nr XXXI/223/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania. 3509
1321 nr XXXI/222/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. 3510
1322 nr XVIII/118/01 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu stawek oraz zwolnień z podatku od nieruchomości. 3510
1323 nr XVI/128/2001 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie gminy. 3511
1324 nr XVI/133/2001 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz okreś 3511
1325 nr XVI/134/2001 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego ds. Oświaty w Skrwilnie. 3512
1326 nr XXVIII/223/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sicienko. 3512
1327 nr XXX/248/2001 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Żnińskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego. 3516
1328 nr XXVII-233/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy i Miasta Janikowo. 3531
1329 nr XXXIII/289/2001 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego w 2002 r. 3531
1330 nr XXXIII/207/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kijewo Królewskie. 3532
1331 nr XXVIII/185/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 3533
1332 nr XXVIII/186/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 3534
1333 nr XXIX/169/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki i w miejscu 3535
1334 nr XXXVIII/304/01 Rady Miasta Rypina z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2002 rok. 3535
1335 nr XXVIII/150/2001 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok. 3536
1336 nr XXXII/416/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ciechocinka na 2002 rok. 3537
1337 nr XXXII/ 420/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2001 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2002 rok. 3538
1338 nr XXXI/214/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok. 3539
1339 nr XXXIV/239/2001 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3540
1340 nr 187/XXIII/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Dragacz. 3541
1341 nr 186/XXIII/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Dragacz. 3543
1342 nr XVIII/147/2001 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w statucie gminy. 3547
1343 nr XVIII/148/2001 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok. 3547
1344 nr XXV/ 238/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu miasta na 2002 rok. 3548
1345 nr XLVI/427/2002 Rady Miasta w Chełmnie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego (z późn. zm.), obejmującej obszar ograniczony: murami obronnymi Zespołu Staromiejskiego, Al. 3 Maja, terenem 3549
POROZUMIENIA:
1346 zawarte w dniu 4 września 2001 r. w sprawie współfinansowania inwestycji pod nazwą 3577
1347 zawarte w dniu 12 listopada 2001 r. w sprawie powierzenia Gminie Jeziora Wielkie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej pomiędzy Starostą Powiatu Mogileńskiego a Zarządem Gminy Jeziora Wielkie. 3577
1348 zawarte w dniu 5 grudnia 2001 r w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej pomiędzy Starostą Powiatu Mogileńskiego a Zarządem Gminy Dąbrowa. 3578
1349 zawarte w dniu 28 grudnia 2001 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskim. 3580
1350 zawarte w dniu 8 stycznia 2002 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2002 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Toruńskiego. 3580
1351 zawarte w dniu 16 stycznia 2002 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu w Lipnie. 3581
1352 zawarte w dniu 21 stycznia 2002 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Sępoleńskiego. 3582
1353 zawarte w dniu 1 marca 2002 r. w sprawie prowadzenia spraw przewidzianych dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego wobec mieszkańców powiatu aleksandrowskiego pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, a Powiatem Aleksandrowskim. 3583
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]