Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 18 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1275 nr XXIII/178/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bukowcu. 3405
1276 nr XXIII/193/2001 Rady Gminy Bukowiec dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zasad polityki czynszowej oraz określenia wskaźnika dochodu gospodarstwa domowego lokatora umożliwiającego ubieganie się o wynajęcie lokalu socjalnego. 3407
1277 nr XXVII/6/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sadki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuo 3407
1278 nr XXX/234/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 3408
1279 nr XXX/235/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z likwidacją poprzez przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Targowej 3 w Solcu Ku 3411
1280 nr XLVI/427/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pn. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi. 3411
1281 nr XLVII/434/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 14 grudnia 2001 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone we wsiach Legbąd, Biała, Rzepiczna, Kiełpin w Gminie Tuchola. 3412
1282 nr XLVII/433/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone we wsiach Legbąd, Kiełpin, Wielka Komorza, Raciąż, Wysoka, Biała, Łosiny, Stobno, Lubie 3432
1283 nr LII/412/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Kończewice obejmującej tereny pod usługi rzemieślnicze nieuciążliwe z możliwością zamieszka 3475
POROZUMIENIA:
1284 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Gminy Unisław w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3478
1285 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Włocławskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3478
1286 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Włocławek w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3479
1287 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Rypinie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3479
1288 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Lipnowskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3480
1289 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Gminy Jabłonowo Pomorskie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3480
1290 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Chełmińskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3481
1291 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Ziemskiego Bydgoskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3481
1292 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Ziemskiego Bydgoskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3482
1293 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Żnińskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3482
1294 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Toruń w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3483
1295 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawski w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3483
1296 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Brodnica w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3484
1297 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Golub Dobrzyń w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3484
1298 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3485
1299 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Świeciu w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3485
1300 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3486
1301 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Mogilnie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3486
1302 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Nakielskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3487
1303 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Wąbrzeskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3487
1304 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3488
1305 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Toruńskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3488
1306 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Inowrocławskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 3489
1307 zawarte w dniu 18 grudnia 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Świekatowo w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. 3489
1308 zawarte w dniu 21 stycznia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy w Nowem w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. 3490
1309 zawarte w dniu 22 stycznia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy w Jeżewie w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. 3491
1310 zawarte w dniu 23 stycznia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy w Dragaczu w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. 3492
1311 nr 1 zawarte w dniu 2 stycznia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego a Zarządem Gminy Baruchowo w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Gminy Baruchowo zadań z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 3493
1312 nr 2 zawarte w dniu 2 stycznia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego a Zarządem Gminy Kowal w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Gminy Kowal zadań z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm 3495
1313 nr 3 zawarte w dniu 2 stycznia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego a Zarządem Gminy Fabianki w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Gminy Fabianki zadań z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pó 3496
1314 nr 4 zawarte w dniu 2 stycznia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego a Zarządem Miasta i Gminy Brześć Kujawski w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Miasta i Gminy Brześć Kujawski zadań z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 3498
1315 nr 5 zawarte w dniu 2 stycznia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego a Zarządem Miasta i Gminy Lubraniec w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Miasta i Gminy Lubraniec zadań z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 3499
1316 nr 6 zawarte w dniu 2 stycznia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego a Zarządem Miasta i Gminy Izbica Kujawska w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Miasta i Gminy Izbica Kujawska zadań z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 3501
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]