Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 63 Bydgoszcz, 18 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1259 nr XXVII/171/2001 Rady Gminy Brodnicy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Brodnica. 3351
1260 nr XXXIX/414/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg - ulic Miasta Brodnicy do kategorii dróg gminnych. 3353
1261 nr XXII/194/2001 Rady Gminy w Sośnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3354
1262 nr XXXII/275/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w sieci bibliotecznej na terenie gminy. 3355
1263 nr XXXII/280/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3355
1264 nr XXIX/326/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki w miejscu sprzedaży oraz zasad 3356
1265 nr XXIV/140/01 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 3357
1266 nr XXXVI/271/01 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002. 3361
1267 nr XXVIII/281/2/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 998/1 położonej przy ul. Dworzec w Mroczy. 3362
1268 nr XXVIII/282/3/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białowieża i Rościmin w Gminie Mrocza. 3366
1269 nr 422/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 8/1 położonej we wsi Sulnówko Gmina Świecie. 3374
1270 nr XLIII/445/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brodnicy w części obszaru oznaczonego H1-01-ER-R, w rejonie ul. Sądowej. 3380
1271 nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa. 3385
1272 nr LII/414/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Głuchowo obejmującej teren pod rzemiosło, usługi i handel. 3388
1273 nr XXXVI/507/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmian 3391
1274 nr XXXV/203/02 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wprowadzenia funkcji urządzeń komunalnych (powiększenie wysypiska odpadów i grzebowiska dla zwierząt padłych) na terenach rolny 3396
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]