Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 62 Bydgoszcz, 18 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1228 nr XLVII/1496/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy. 3291
1229 nr XLVII/1497/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy. 3292
1230 nr XLVII/1498/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy. 3294
1231 nr XLVII/1499/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 15 w Bydgoszczy. 3295
1232 nr XIVII/1500/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy. 3297
1233 nr XLVII/1501/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 17 w Bydgoszczy. 3299
1234 nr XLVII/1502/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 18 w Bydgoszczy. 3301
1235 nr XLVII/1503/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy. 3302
1236 nr XLVII/1504/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy. 3304
1237 nr XLVII/1505/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 20 w Bydgoszczy. 3305
1238 nr XLVII/1506/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy. 3307
1239 nr XLVII/1507/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 22 w Bydgoszczy. 3309
1240 nr XLVII/1508/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 23 w Bydgoszczy. 3311
1241 nr XLVII/1509/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy. 3312
1242 nr XLVII/1510/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 25 w Bydgoszczy. 3314
1243 nr XLVII/1511/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 26 w Bydgoszczy. 3316
1244 nr XLVII/1512/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 27 w Bydgoszczy. 3317
1245 nr XLVII/1513/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 28 w Bydgoszczy. 3319
1246 nr XLVII/1514/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 4 w Bydgoszczy. 3321
1247 nr XLVII/1515/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie reorganizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Bydgoszczy. 3321
1248 nr XLVII/1517/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszczy. 3321
1249 nr XLVII/1518/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy. 3323
1250 nr XLVII/1519/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy. 3325
1251 nr XLVII/1520/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy. 3326
1252 nr XLVII/1521/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy. 3328
1253 nr XLVII/1522/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy. 3330
1254 nr XLVII/1523/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy. 3331
1255 nr XLVII/1493/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2002 rok. 3332
1256 nr LII/410/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Grzywna obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością wykonywa 3333
1257 nr LII/411/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Pluskowęsy obejmującej teren przeznaczony pod usługi turystyczne z zachowaniem dotychczasowego przez 3338
1258 nr LII/413/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Zalesie obejmującej teren pod budownictwo letniskowe. 3343
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]