Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 60 Bydgoszcz, 14 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1124 nr XXIX/251/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie opłat za znakowanie zwierząt. 3184
1125 nr XXVII/198/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Łubianka. 3184
1126 nr XXVII/199/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury w Łubiance. 3184
1127 nr XXXII/281/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. 3186
1128 nr XXXIX/284/01 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na 2002 r. 3188
1129 nr XXXI/357/01 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław. 3189
1130 nr XXXI/358/01 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad polityki czynszowej dla lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Inowrocław. 3190
1131 nr XLIX/395/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/184/97 Rady Gminy w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 3191
1132 nr XLII/217/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3191
1133 nr XXVIII/189/2001 Rady Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3192
1134 nr XXXII/291/01 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3193
1135 nr XXXII/188/01 Rady Gminy Dobre z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności. 3194
1136 nr XXXI/301/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3194
1137 nrXXXIV/238/2001 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków. 3195
1138 nr 407/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r. 3196
1139 nr XXX/334/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody twory położone na terenie gminy. 3197
1140 nr XXXI/231/2001 Rady Gminy w Fabiankach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3199
1141 nr XXI/116/2001 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2002 r. 3200
1142 nr XXVI/144/2001 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3201
1143 nr 21/167/01 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gmina na 2002 r. 3202
1144 nr XXII/170/01 Rady Gminy w Grucie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2002 r. 3202
1145 nr XXII/180/01 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowan 3203
1146 nr XXII/175/01 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 3204
1147 nr XXVIII/215/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3204
1148 nr XXII/142/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. 3205
1149 nr XXXVIII/98/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławka na prawach powiatu na 2002 r. 3206
1150 nr XXXIV/147/01 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 3207
1151 nr XXXIV/148/01 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Brzuze przyjętym uchwałą nr XI/67/99 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 1999 r. 3207
1152 nr XXXIV/150/01 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3208
1153 nr XXII/138/2001 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2002 r. 3208
1154 nr XXXVIII/399/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3209
1155 nr XXXVI/139/2001 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3211
1156 nr XXIV/156/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3211
1157 nr 11/2002 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Zakrzewo w uchwale budżetowej na rok 200 3212
1158 nr XLVI/250/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2002 r. 3213
1159 nr XXXII/140/2002 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3214
1160 nr XXXI/224/02 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002. 3214
1161 nr XXXIII/216/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/207/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 listopada 2001 r. dotyczącej opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 3215
1162 nr XXXV/153/2002 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów. 3216
1163 nr XXXV/210/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3216
1164 nr XXXV/214/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej. 3217
1165 nr XL/313/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Gminy Miasta Chełmży pod nazwą 3218
1166 nr XXVIII/280/1/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 luty 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2002 r. 3218
1167 nr XXXV/316/02 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Białe Błota nr XXXIV/310/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie połączenia Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach i Wiejskiego Ośrodka Kultury w 3219
1168 nr XXXV/226/2002 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kijewo Królewskie w latach 2002 - 2006. 3219
1169 nr XXXVII/287/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/264/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 grudnia 2001 r. (opłata administracyjna). 3221
1170 nr XXXVII/293/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 3221
1171 nr XXI/173/2002 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/160/2001 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2002. 3221
1172 nr XXXIII/349/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 3222
1173 nr XXXIII/351/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Złotniki Kujawskie nr XXIII/242/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. i nr XXXII/341/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia opłaty admini 3223
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]