Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 6 Bydgoszcz, 06 luty 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
123 nr XLIII/400/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej i usługowo - produkcyjnej części działki nr 300/17 w Bladowie Gmina Tuchola. 315
124 nr XLIII/401/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową działki nr 272/1 oraz części działek nr 268 i nr 272/3 w Bladowie Gmina Tuc 319
125 nr 704/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2001 r. 323
126 nr 707/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 374/2000 z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących mie 324
127 nr 708/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 375/2000 z 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących mienie 328
128 nr 709/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 376/2000 z 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę i najem nieruchomości 330
129 nr 710/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 377/2000 z 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Województwo Ku 332
130 nr XXXI/271/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 334
131 nr XXIX/161/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 335
132 nr XXIX/162/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 335
133 nr XXIX/163/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/144/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Boniewo. 335
134 nr 180/XXVII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2002 r. 336
135 nr 181/XXVII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2002. 336
136 nr XIX/117/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia na 2002 rok wysokości i zasad poboru opłaty targowej. 337
137 nr XIX/118/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej od spisanych testamentów na 2002 r. 337
138 nr XXIV/182/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 337
139 nr XXVII/240/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej. 338
140 nr XXVII/241/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. 338
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]