Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 58 Bydgoszcz, 13 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1110 nr XXVII/824/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 3074
1111 nr XXXIX/189/2002 Rady Gminy Raciążek z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok. 3080
1112 nr XXIX/192/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Piotrków Kujawski obejmującej teren - działek nr 227/7, nr 227/8, nr 227/9, nr 227/10, nr 227 3081
1113 nr XXIX/193/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Kozy, Gmina Piotrków Kujawski (obejmującego część działki 3085
1114 nr XXIX/194/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wprowadzenia funkcji usługowo-produkcyjnej - zakład przetwórstwa mięsnego - na terenach budownictwa mie 3089
1115 nr 1036/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 3094
1116 nr XXIX/209/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie. 3107
1117 nr XXIX/212/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zada 3107
1118 nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz I Armii Wojska Polskiego w Więcborku. 3108
1119 nr XXXV/315/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsiach Lubcza, Runowo Kraj. i Witunia - Gmina Więcbork. 3116
POROZUMIENIE
1120 zawarte w dniu 5 lutego 2002 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem i Gminą w Janikowie w sprawie przekazania przez Miasto i Gminę w Janikowie za pośrednictwem budżetu Powiatu Inowrocławskiego dotacji celowej na kontynuację modernizacji ul. Przemys 3126
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]