Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 56 Bydgoszcz, 12 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1047 nr XXXI/203/01 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego. 2984
1048 nr XXX/257/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2001 r w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowa Wieś Wielka. 2984
1049 nr XXXI/243/01 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy. 2986
1050 nr XXXIV/302/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie bonifikaty oraz zasad rozkładania na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności. 2987
1051 nr XXXIV/307/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów. 2987
1052 nr XXXIV/308/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia 2988
1053 nr XLIII/586/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta. 2989
1054 nr XLIII/588/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zaliczenia ulic w Mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych. 2991
1055 nr XXX/3/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadki. 2991
1056 nr XXX/6/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu wykonania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. 2992
1057 nr XXXVI/291/2002 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie nakielskim. 2993
1058 nr XXXVI/292/2002 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu nakielskiego lub własność osób prawnych należących do powiatu nakielskiego. 2994
1059 nr XXXVI/160/2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego lub własność osób prawych należących do powiatu. 2996
1060 nr XXIX/181/02 Rady Gminy Świekatowo z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2997
1061 nr XXIX/182/02 Rady Gminy Świekatowo z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świekatowo. 3003
1062 nr XXXVI/234/2002 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3004
1063 nr XXXVII/144/2002 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 3005
1064 nr XXXVII/145/2002 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Świedziebnia. 3006
1065 nr XXXII/178/02 Rady Gminy w Osiu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek czynszu za wynajem oraz dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Osie. 3006
1066 nr XXVIII/284/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia 3007
1067 nr 1032/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego lokali mieszkalnych w budynkach na osiedlu mieszkaniowym SOLANKI w Czerniewicach realizowanych przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społ 3010
1068 nr 1033/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego. 3011
1069 nr 1038/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zasad wydatkowania Środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 3011
1070 nr XXIX/163/2002 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 3013
1071 nr XLIV/604/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Miasta Inowrocławia na rzecz najemców. 3014
1072 nr XLIV/607/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych. 3014
1073 nr XXXIV/199/02 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/178/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 3015
1074 nr XXVIII/154/2002 Rada Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3015
1075 nr XXXVIII/193/02 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. 3016
1076 nr XXXVIII/194/02 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowogrodzie Gmina Golub-Dobrzyń. 3021
1077 nr XXIII/201/02 Rady Gminy w Sośnie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Sośno liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w mie 3022
1078 nr XXXIII/242/2002 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pom. z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2002 r. 3023
1079 nr XXXIII/245/2002 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pom. z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/185/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 3024
1080 nr L/462/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz w podatku rolnym na terenie Gminy Tuchola. 3024
1081 nr XXX/159/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 3025
1082 nr XXX/161/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej. 3026
POROZUMIENIE
1083 zawarte w dniu 3 stycznia 2002 r. w Tucholi, pomiędzy Powiatem Tucholskim a Powiatem Sępoleńskim w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania. 3026
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]