Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 55 Bydgoszcz, 11 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1016 nr IV/49/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminna Przychodnia w Osielsku. 2931
1017 nr IV/52/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzanie ścieków. 2932
1018 nr XXVIII/266/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 2932
1019 nr XXVIII/301/2001 Rady Miasta Golubia Dobrzynia z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2002-2006. 2932
1020 nr XXX/212/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali z późniejszymi zmianami. 2933
1021 nr XXVVIII/221/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Rogowo wzoru formularza wykazu nieruchomości składanego przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości oraz wzoró 2934
1022 nr XXXIII/432/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, liczby punktów i zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz warunków sprz 2944
1023 nr XXX/211/02 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy. 2947
1024 nr XXIII/188/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/170/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej i administracyjnej na 2002 rok. 2951
1025 nr XXIII/193/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta Radziejów. 2951
1026 nr XXXVI/316/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie założenia gimnazjum w Jastrzębcu. 2952
1027 nr XXXVI/318/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/42/99 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Więcborku. 2960
1028 nr 8/2002 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy w Brzuzem w uchwale budżetowej na rok 2002. 2961
1029 nr 25/2002 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Miasta we Włocławku w uchwale budżetowej miasta 2961
1030 nr 24/2002 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubicz na rok 2002 oraz prawidłowości załączonej do bu 2961
1031 nr 18/2002 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sadki na rok 2002 oraz prawidłowości załączonej do budżetu pro 2962
1032 nr 51/2002 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Chełmża na rok 2002 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 2962
1033 nr 20/2002 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na rok 2002 wraz z załączoną do budżetu prognozą dług 2962
1034 nr XXXIII/284/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren usług produkcyjnych we wsi Zrazim. 2963
1035 nr XXXIII/285/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w rejonie ulicy Zielonej w Janowcu Wielkopolskim. 2968
1036 nr XXXIII/286/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy obejmujących tereny położone we wsiach Brudzyń i Zrazim. 2972
POROZUMIENIA:
1037 z dnia 22 listopada 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Mogileńskiego a Zarządem Miejskim w Strzelnie w sprawie powierzenia Gminie Strzelno zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. 2976
1038 z dnia 30 kwietnia 2002 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Radziejowskim w sprawie powierzenia przeprowadzenia szkolenia, wydanie zaświadczenia kwalifikującego, uprawniającego do prowadzenia placówki opiekuńczo wychowawczej, tj. Rodzinnego Domu 2977
INFORMACJE:
1039 zarządzenie nr 4/2002 Starosty Mogileńskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. 2978
1040 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. 2978
1041 zarządzenie nr 11/2002 Starosty Powiatu Radziejowskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie radziejowskim. 2978
1042 ogłoszenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w powiecie aleksandrowskim. 2978
1043 informacja Starosty Wąbrzeskiego z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w roku 2002. 2979
1044 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2002. 2979
1045 ogłoszenie Starosty Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie toruńskim. 2979
1046 informacja Starosty Powiatu Rypińskiego z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 2980
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]