Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 54 Bydgoszcz, 08 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
965 nr XLVI/1414/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Budowlanego w Bydgoszczy. 2888
966 nr XLVI/1415/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Chemicznego w Bydgoszczy. 2888
967 nr XLVI/1416/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Drzewnego w Bydgoszczy. 2889
968 nr XLVI/1417/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Ekonomicznego w Bydgoszczy. 2889
969 nr XLVI/1418/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Elektronicznego w Bydgoszczy. 2890
970 nr XLVI/1419/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Gastronomicznego w Bydgoszczy. 2890
971 nr XLVI/1420/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Handlowego w Bydgoszczy. 2891
972 nr XLVI/1421/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Elektrycznego w Bydgoszczy. 2891
973 nr XLVI/1422/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Mechanicznego nr 1 w Bydgoszczy. 2892
974 nr XLVI/1423/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Mechanicznego nr 2 w Bydgoszczy. 2892
975 nr XLVI/1424/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Odzieżowego w Bydgoszczy. 2893
976 nr XLVI/1425/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Agrobiznesu w Bydgoszczy. 2893
977 nr XLVI/1426/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Transportowego w Bydgoszczy. 2894
978 nr XLVI/1427/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Spożywczego w Bydgoszczy. 2894
979 nr XLVI/1435/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Bydgoszczy. 2895
980 nr XLVI/1436/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Bydgoszczy. 2895
981 nr XLVI/1437/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie likwidacji Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego w Bydgoszczy. 2895
982 nr XLVI/1438/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy. 2895
983 nr XLVI/1439/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Bydgoszczy. 2896
984 nr XLVI/1440/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 w Bydgoszczy. 2896
985 nr XLVI/1441/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy. 2897
986 nr XLVI/1442/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 5 w Bydgoszczy. 2897
987 nr XLVI/1443/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy. 2898
988 nr XLVI/1444/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 9 w Bydgoszczy. 2898
989 nr XLVI/1445/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Bydgoszczy. 2899
990 nr XLVI/1446/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy. 2899
991 nr XLVI/1447/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy. 2900
992 nr XLVI/1448/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy. 2900
993 nr XL/1449/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Bydgoszczy. 2901
994 nr XLVI/1450/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. 2901
995 nr XLVI/1451/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. 2902
996 nr XLVI/1452/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy. 2902
997 nr XLVI/1453/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. 2903
998 nr XLVI/1454/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. 2904
999 nr XLVI/1455/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. 2904
1000 nr XLVI/1456/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy. 2905
1001 nr XLVI/1457/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Kolejowych w Bydgoszczy. 2905
1002 nr XLVI/1458/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy. 2906
1003 nr XLVI/1459/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. 2906
1004 nr XLVI/1460/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Medycznych w Bydgoszczy. 2907
1005 nr XLVI/1461/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Odzieżowych w Bydgoszczy. 2907
1006 nr XLVI/1462/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bydgoszczy. 2908
1007 nr XLVI/1463/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. 2908
1008 nr XLVI/1464/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy. 2909
1009 nr XLVI/1465/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy. 2909
1010 nr XLVI/1466/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie sieci szkół ponadgimnazjalnych publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy. 2910
1011 nr 1/04/2002 Rady Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych z dnia 23 stycznia 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Kujawsko - Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy. 2912
1012 nr XXXIV/182/2002 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Radodzierz i Łąkosz, położonych na terenie Gminy Nowe. 2918
1013 nr XXXIII/424/02 Rady Miasta w Ciechocinku z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bema obejmującej nieruchomość nr 635/1 w Ciechocinku. 2918
1014 nr XXIX-260/2002 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 221/2 we wsi Jeżewo. 2923
ZARZĄDZENIE KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK
1015 nr XVII/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. 2928
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]