Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 5 Bydgoszcz, 04 luty 2002
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
92 nr 262/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy. 275
UCHWAŁY:
93 nr XL/484/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych cmentarzy i urządzeń cmentarnych dla Sołectw Gorzeń, Karnówko, Paterek, Potulice, Suchary, Trzeciewnica, Występ. 282
94 nr 377/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 191/2000 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie Miasta i Gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowiskowej. 292
95 nr 378/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 192/2000 Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej. 292
96 nr XLII/498/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeni 293
97 nr XLII/499/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, ustalenia wysokości tych opłat i sposobu ich pobierania - na rok budżetowy 2002. 294
98 nr XLIII/503/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz wynagrodzenia inkasentów tej opłaty, na rok budżetowy 2002. 295
99 nr XLI/403/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta Chełmna w 2002 r. 297
100 nr XLIII/513/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy. 297
101 nr XXXV/137/2001 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej od czynności urzędowych. 298
102 nr XXX/290/01 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia na 2002 r. dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 298
103 nr XXIX/165/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania. 299
104 nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz terminów płatności i sposobu jej poboru. 299
105 nr XXIX/167/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 300
106 nr XXVII/175/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt. 300
107 nr 926/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania poboru i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Miasta Torunia. 301
108 nr 928/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej. 301
109 nr XXXII/212/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej w 2002 r. 302
110 nr XXXIX/419/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej obowiązującej w 2002 r. 302
111 nr XVII/206/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu jej poboru. 303
112 nr XXV/303/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej sposobu jej poboru i terminu płatności tej opłaty. 303
113 nr XXV/304/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, stosowania ulg w tej opłacie oraz terminów płatności i sposobu jej poboru. 304
114 nr XXXIII/287/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie pobierania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów gminy. 304
115 nr XXXIII/288/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. 305
116 nr XXXV/264/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w roku 2002. 305
117 nr XXXVII/203/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2002. 306
118 nr XXIX/219/01 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany opłaty administracyjnej w Gminie Płużnica. 306
119 nr XXXIV/458/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo. 307
120 nr XXXIV/461/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 309
121 nr XXXIV/467/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo. 309
122 nr XX/154/2001 Rady Gminy w Lisewie z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, w części dotyczącej działki geodezyjnej nr 238/2 położonej na gruntach wsi Lisewo na cele zabudowy zespołami garaż 309
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]