Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 48 Bydgoszcz, 03 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
923 nr XXVIII/211/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków i opłat lokalnych oraz zasad wynagradzania za inkaso. 2506
924 nr XXVIII/212/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gostycyn. 2506
925 nr XXVIII/213/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 2508
926 nr XXVIII/214/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2002 -2006. 2509
927 nr XXXI/252/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu miasta i gminy w Solcu Kujawskim. 2510
928 nr XLIII/410/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uznania drzew położonych na terenie miasta Chełmna za pomniki przyrody. 2513
929 nr XX/123/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2002 rok. 2513
930 nr XXIX/362/01 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Brześć Kujawski. 2514
931 nr XXIX/366/2001 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2529
932 nr XXIX/367/01 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2530
933 nr XXXIII/160/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2002 rok. 2532
934 nr XLIX/451/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, sportu i rekreacji, zieleni oraz komunikacji działki nr 1628 przy ulicy Plaskosz w Tucholi. 2533
935 nr XLIX/452/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową obszaru działek nr 150/2 i nr 150/4 przy ulicy Chojnickiej w Tucholi. 2539
936 nr XXIX/184/02 Rady Gminy Świekatowo z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 119 w Świekatowie. 2543
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]