Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 47 Bydgoszcz, 29 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
896 nr XXII/132/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górzno. 2455
897 nr XXI/4/2001 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego. 2455
898 nr XXVIII/208/2001 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nakielskiego. 2455
899 nr XXIX/366/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2001 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica. 2455
900 nr XXII/266/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/171/97 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 1997 r. dotyczącej szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Mi 2457
901 nr XXII/268/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/124/99 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania czynszu najmu za lokale użytkowe, stan 2460
902 nr XXII/274/01 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnego prowadzenia zadania pn. 2460
903 nr XXVI/151/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 5 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie. 2461
904 nr V/60/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 11 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Osielsko. 2461
905 nr XXXIV/229/2001 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/196/2001 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2001 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski. 2475
906 nr XVIII/131/2001 Rady Gminy Kikół z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprze 2478
907 nr XXX/215/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubrańcu. 2479
908 nr XXVIII/247/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie. 2481
909 nr XXVIII/248/2001 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania punktów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych. 2483
910 nr XXV - 166/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za przyłącze do sieci kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Waganiec oraz ustalenia opłat za wprowadzenie ścieków do tej sieci. 2484
911 nr VI/65/2001 Rada Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 r. 2484
912 nr VI/66/2001 Rada Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Osielsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu poza mie 2485
913 nr XXVI/184/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiewo. 2486
914 nr XXVI/185/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 2487
915 nr XXVI/188/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 2488
916 nr XXX/222/2001 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Fabiankach. 2489
917 nr 182/XXII/01 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprze 2491
918 nr 183/XXII/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r. 2491
919 nr XXXVII/197/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim. 2491
920 nr XXXI/332/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złotniki Kujawskie. 2493
921 nr XXXI/326/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na 2002 r. 2500
922 nr XLII/300/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2501
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]