Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 46 Bydgoszcz, 29 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
854 nr XXX/228/2001 Rady Gminy Fabianki z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 2412
855 nr XXVI/144/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Ciechocin, udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali i od należności za prawo do gruntu przekazywan 2412
856 nr XXVI/151/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy. 2412
857 nr XXXII/205/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 2413
858 nr XXVI/194/2001 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. 2415
859 nr XXIII/139/2001 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą. 2417
860 nr XXX/154/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2002 r. 2418
861 nr XXVIII/153/2001 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień podatkowych i opłat lokalnych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski w 2002 r. 2419
862 nr XXXVII/234/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tucholskim. 2419
863 nr XLII/578/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2002 r. 2420
864 nr XXXIV/227/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2002. 2421
865 nr XXIX/232/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2002 r. 2422
866 nr XLV/524/2001 Rady Miejskiej w Nakle n/Notecią z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2002 r. 2423
867 nr XXIV/158/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Osięciny w obszarze wsi Osięciny. 2424
POROZUMIENIA:
868 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Radziejów Kujawski w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2437
869 zawarte w dniu 28 marca 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Grudziądz w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2437
870 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Gminy Jabłonowo Pomorskie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2438
871 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Inowrocławskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2438
872 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Żnińskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2439
873 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Chełmińskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2439
874 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2440
875 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2440
876 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Grudziądz w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2441
877 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Toruń w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2441
878 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Gminy Unisław w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2442
879 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Włocławskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2442
880 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Włocławek w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2443
881 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2443
882 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2444
883 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2444
884 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2445
885 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Golub Dobrzyń w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2445
886 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Toruńskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2446
887 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Mogilnie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2446
888 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Wąbrzeskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2447
889 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Rypinie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2447
890 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Świeciu w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2448
891 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Lipnowskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2448
892 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Brodnicy w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2449
893 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Nakielskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2449
894 zawarte w dniu 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Radziejów Kujawski w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 2450
895 zawarte w dniu 27 lutego 2002 r. pomiędzy Zarządem Gminy Świecie a Zarządem Gminy Pruszcz w sprawie określenia listy miejscowości, które położone w Gminie Pruszcz będą należały do obwodu Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum nr 4 w Grucznie. 2450
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]