Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 45 Bydgoszcz, 27 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
838 nr XXI/129/01 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świecie nad Osą. 2351
839 nr XXVII/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 17 października 2001 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadki. 2351
840 nr XXVII/4/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2372
841 nr XXIII/140/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury. 2374
842 nr XXIII/141/2001 Rady Gminy Tluchowo z dnia 19 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie. 2375
843 nr XLIII/1326/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany statutu Przychodni Rejonowej 2377
844 nr XXXI/157/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Świecki. 2378
845 nr XXX/318/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 3 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie. 2379
846 nr XXX/324/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 3 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży jak i w miejscu sprzed 2381
847 nr XXXI/328/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2381
848 nr XXXI/329/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2384
849 nr XXXI/166/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. 2386
850 nr 966/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 2386
851 nr XXXVIII/217/02 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąpielsk w miejscowości Kupno obejmującej tereny pod powierzchniową eksploatację kruszywa. 2395
852 nr XXXVII/253/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Morgi. 2398
853 nr XXXVII/254/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej WN/SN we wsi Kończyce. 2402
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]