Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 44 Bydgoszcz, 24 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
819 nr XXVIII/201/2001 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Fabianki. 2314
820 nr XXV/236/41/01 Rady Miejskiej Mrocza z dnia 7 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza. 2319
821 nr XLIII/395/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola. 2322
822 nr XLIII/407/01 Rady Miejskiej Tuchola z dnia 7 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/289/97 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tuchola miejsc sprzedaży napojów alkohol 2322
823 nr XLIII/408/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 września 2001 r. w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zespołu Oświatowego w Tucholi. 2323
824 nr XXV/142/2001 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Lubień Kujawski. 2323
825 nr XXVIII/144/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie. 2324
826 nr XLIV/374/2001 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 2326
827 nr XLIV/376/2001 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/361/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z gminnej sieci wodociągowej. 2326
828 nr XLIV/377/2001 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do zbiorczych sieci kanalizacyjnych. 2326
829 nr XLII/1253/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Bydgoszczy. 2326
830 nr XLII/1262/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2001r. w sprawie zatwierdzenia statutu Przychodni Rejonowej 2330
831 nr XLII/1263/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Przychodni Rejonowej 2334
832 nr XLII/1264/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany w statucie Przychodni Rejonowej 2335
833 nr XLII/1265/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany statutu Przychodni Reumatologiczno - Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy. 2335
834 nr IV/153/2001 Rady Gminy Lipno z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipno. 2336
835 nr IV/154/2001 Rady Gminy Lipno z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Lipnie. 2337
836 nr XX/162/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radziejów. 2338
837 nr XLVI/1479/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pałcz w jednostce Fordon w Bydgoszczy. 2338
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]