Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 43 Bydgoszcz, 23 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
810 nr XXIX/223/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie statutu Gminy Łubianka. 2270
811 nr XXXIV/150/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego. 2275
812 nr XXIV/230/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Wąb 2287
813 nr XXIV/231/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu 2287
814 nr 945/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem S63PP, ograniczonego ulicami Lelewela, Wiązową, Wybickiego i Grudziądzką. 2288
815 nr 946/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru położonego wzdłuż ulicy Szosa Bydgoska oznaczonego symbolem S80UK oraz części obszaru oznaczone 2291
816 nr XXXIV/463/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Koronowo obejmujących działki nr 116/1 w Nowym Dworze; nr 51/9, nr 51/11, nr 68/20 i częśćnr 68/19 w Witol 2294
817 nr XL/290/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu pod ogrody działkowe przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie. 2302
818 nr XL/291/2001 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Wielowieś i Szpital Gmina Gniewkowo. 2305
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]