Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 23 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
787 nr XXVIII/234/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 października 2001 r. w sprawie wyrażania zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub p 2223
788 nr XXII/400/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żnin. 2223
789 nr XXII/409/ 2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Żnin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ja 2224
790 nr XLV/412/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 12 października 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucholi, zatwierdzonego uchwałą nr XXII/231/2000 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2000 r. zm. uchwałą nr XLI/380/ 2225
791 nr XXXV/210/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Strzelno. 2225
792 nr XXXV/212/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelno. 2226
793 nr XXXV/213/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu spr 2228
794 nr XXXV/214/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Strzelno. 2229
795 nr 372/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 356/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Świecie. 2231
796 nr XXV/255/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 19 października 2001 r. w sprawie zasad polityki czynszowej oraz określenia wskaźnika dochodu gospodarstwa domowego lokatora umożliwiającego ubieganie się o wynajęcie lokalu socjalnego. 2232
797 nr XXXVI/251/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 2232
798 nr XXXVI/252/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu s 2233
799 nr XXXVI/253/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. 2233
800 nr XXXIV/129/2001 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 października 2001 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali dotychczasowych najemcom. 2234
801 nr XXXV/200/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001. 2234
802 nr XXXII/160/2001 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalania planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych - liceów profilowanych i szkół zawodowych. 2235
803 nr XLII/237/2001 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Barcin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejsce 2235
804 nr XXVII/144/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Brzoza. 2236
805 nr XXVII/145/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Cierpice. 2238
806 nr XXVII/146/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Mała Nieszawka. 2241
807 nr XXVII/147/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Wielka Nieszawka. 2243
808 nr XXIII/296/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Krajeński. 2245
809 nr XXXIV/464/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Samociążku, Gmina Koronowo, obejmującego część działki nr 192/2. 2262
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]