Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 41 Bydgoszcz, 21 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
780 nr XXXI/413/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Koronowo. 2166
781 nr XVI/198/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 października 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka. 2189
782 nr XVI/203/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy. 2199
783 nr XX/124/01 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy. 2199
784 nr XXIV/198/2001 Rady Gminy w Bukowcu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 1/32 we wsi Poledno. 2210
785 nr XXVIII/180/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica w części dotyczącej wsi Szabda - działki nr 176/11. 2214
786 nr XXVIII/181/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica w części dotyczącej wsi Cielęta - działki nr 88/3 - 88/100. 2216
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]