Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 40 Bydgoszcz, 20 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
764 nr XXVI/144/2001 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie zasad wypalania słomy i pozostałości roślinnych na terenie Gminy Lubień Kujawski. 2106
765 nr XXVI/179/2001 Rady Gminy Koneck z dnia 19 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koneck. 2107
766 nr XXXVI/ 289/2002 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju. 2120
767 nr XXX/350/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wywozowe odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 2121
768 nr XXX/351/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 2121
769 nr XIX/161/2001 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat, zasad i warunków przyłączenia do sieci kanalizacji ściekowej na terenie Gminy Zakrzewo. 2124
770 nr XXVII/278/83/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrocza na lata 2002-2006 r. . 2125
771 nr XXVII/279/84/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza. 2140
772 nr XXXIII/219/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łasin dla terenów położonych w Nogacie nad Jeziorem Kuchnia (działki nr 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 6/1 - 2142
773 nr 961/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia 2155
774 nr 962/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia 2157
OBWIESZCZENIA:
775 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2002 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świeciu nad Osą. 2161
776 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2002 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu. 2162
777 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2002 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kikole. 2162
778 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2002 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu. 2162
779 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu. 2163
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]