Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 38 Bydgoszcz, 17 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
695 nr XXX/262/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota. 1984
696 nr XXVIII/165/01 Rady Gminy Dobre z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu. 1986
697 nr XXIX/208/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie Gminy i Miasta Lubraniec. 1986
698 nr XXIX/211/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 1988
699 nr XXIX/252/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. 1988
700 nr XXIII/132/2001 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy. 1989
701 nr XXXII/403/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kruszwica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja pod 1989
702 nr XXVIII/143/2001 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąbrzeźno. 1990
703 nr XXXI/190/01 Rady Gminy Łysomicach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łysomice. 1991
704 nr XXXI/191/01 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 1992
705 nr XXXI/198/01 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 1993
706 nr XXXI/202/01 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej. 1997
707 nr 356/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Świecie. 1998
708 nr 362/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 251/2000 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 2008
709 nr XXXV/579/2001 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. 2008
710 nr 61/XXXIV/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu s 2009
711 nr 62/XXXIV/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławka. 2010
712 nr XXIX/277/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szubin. 2011
713 nr 6/2002 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej przez Radę Miasta i Gminy w Skępem w uchwale budżetowej na rok 2002 prognozy kwoty długu. 2014
714 nr 17/2002 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2002 r. prognozy kwoty długu. 2014
715 nr 14/2002 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na 2002 r. Rady Gminy Bądkowo prognozy kwoty długu. 2015
716 nr 10/2002 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w Radę Miasta Ciechocinka w uchwale budżetowej na rok 200 2015
717 nr 1/2002 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w Gminie Lniano na 2002 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżet 2015
718 nr 2/02 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie Gminy Inowrocław na rok 2002 oraz prawidłowości załączonej 2016
719 nr 18/02 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2002 or 2016
720 nr 74/2002 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie Gminy Bukowiec na rok 2002 oraz o załączonej do budżetu 2017
721 nr 12/02 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w Gminie Rogowo na 2002 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu 2017
722 nr 3/02 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w Gminie Więcbork na 2002 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżet 2017
723 nr 396/01 Rady miejskiej w Świeciu z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 810 położonej we wsi Sulnowo Gmina Świecie. 2018
724 nr 397/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 59/7 położonej we wsi Kozłowo Gmina Świecie. 2024
725 nr XXXIII/265/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów targowo - wystawienniczych, przemysłowo - składowych i usługowo-handlowych w Solcu Kujawskim. 2024
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]