Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 37 Bydgoszcz, 16 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
685 nr XVI/199/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 października 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. 1926
686 nr XXXVI/288/01 Rady Miasta Rypina z dnia 8 października 2001 r. w sprawie zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie. 1933
687 nr XXVII/235/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży jak i w 1934
688 nr XXVII/238/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 października 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn. 1935
689 nr XXXI/219/2001 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 października 2001 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Wielgie. 1935
690 nr XXX/390/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2001 r. w sprawie utworzenia samorządowych jednostek budżetowych i zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek. 1946
691 nr XXX/182/01 Rady Gminy Dobre z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaż 1947
692 nr XXXVI/226/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 1948
693 nr XXXIV/271/2001 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nakielskiego. 1951
694 nr 398/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod budowę rurociągów kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami we wsiach Chrystkowo, Gruczno, Koso 1952
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]