Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 15 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
653 nr XXVI/141/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu. 1872
654 nr XXVII/255/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z. dnia 28 września 2001 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki w mie 1874
655 nr XXVII/258/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Mogilnie. 1874
656 nr XXX/259/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 27 września 2001 r. w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Dąbrowa Biskupia liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miej 1875
657 nr XXX/260/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 27 września 2001 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia. 1875
658 nr XIX/122/2001 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rogóźnie. 1876
659 nr XXI/129/01 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świecie nad Osą. 1880
660 nr 18/2001 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dębowa Łąka. 1881
661 nr XXI/111/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Osiek. 1882
662 nr XXI/113/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 1883
663 nr XXV/132/2001 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 1883
664 nr XX/124/01 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2001 r w sprawie zmiany Statutu Gminy. 1884
665 nr XXXII/183/2001 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 24 październik 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbiczno. 1896
666 nr XXXII/186/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 1896
667 nr XVIII/113/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 1897
668 nr XXXI/140/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zasad podłączenia nieruchomości do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych. 1897
669 nr XXXV/182/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa. 1898
670 nr XXV/183/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 września 2001 r. w spranie uchylenia Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie nr XXVIII/147/2001 z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Dąbrowie nr X/49/99 z dnia 27 maja 1999 1899
671 nr XXXV/185/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy w Dąbrowie nr V1/29/99 z dnia 4 marca 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parlinie. 1899
672 nr XXVIII/201/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 19 października 2001 r. w sprawie ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gmin 1899
673 nr XXVII/143/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na ob 1900
674 nr XXIV/144/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie. 1901
675 nr XXIV/145/2001 Rady Powiatu w Górznie z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą 1902
676 nr XXVI/149/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 5 września 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Górzno. 1904
677 nr XXVI/150/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 5 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą 1905
678 nr XXIV/150/2001 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 1905
679 nr XXIII/184/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ponadgimnazjalnych liceów profilowanych oraz publicznych szkół zawodowych tworzonych od 1 września 2002 roku na terenie powiatu toruńskiego 1905
680 nr XXXIII/263/2001 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących garaże albo pomieszczenia gospodarcze ich najemcom lub dzierżawcom. 1906
681 nr XXIX/228/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 1906
682 nr XXIX/230/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/110/96 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Solec Kujawski. 1907
683 nr XLIII/504/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakło nad Notecią w miejscowości Trzeciewnica działka nr 530. 1912
684 nr 1/XXXIX/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terytorium Miasta Włocławka w zakresie ustaleń szerokości obszaru kolejowego i przeznaczenia terenów z nim sąsiadujących. 1916
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]