Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 35 Bydgoszcz, 13 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
636 nr XXVI/173/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pakość. 1807
637 nr XXVI/178/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Pakość liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprz 1810
638 nr 167/XXI/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania. 1810
639 nr XXXV/243/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie gminy. 1811
640 nr XXXIII/69/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych. 1812
641 nr XXX/70/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych położonych w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Grudziądz. 1812
642 nr XXVII/181/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zasad wykonywania przyłączy kanalizacyjnych i ponoszenia opłat za przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rulewo, Bąkowo, Płochocin i Warlubi 1813
643 nr XXVII/186/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Warlubie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaż 1814
644 nr XXVII/187/01 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Warlubie. 1815
645 nr XXX/133/01 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie gminy. 1815
646 nr 120/XXVIII/01 Rady Gminy w Radominie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radomin. 1816
647 nr XXVII/303/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali stanowiących mienie Gminy Kcynia. 1817
648 nr XXXIV/211/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego. 1817
649 nr XXXIV/212/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi. 1836
650 nr XXXIV/214/2001 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 1842
651 nr XLIII/1333/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Górzyskowo. 1843
652 nr XXXII/151/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny działek nr 297/1 i nr 867 w Kęsowie, nr 13/8, nr 19/9, nr 13/10, nr 13/11, nr 112/9, nr 136/1 i nr 219 w Pi 1848
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]