Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 34 Bydgoszcz, 11 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
619 nr XXXIV/423/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica. 1763
620 nr XXVIII/264/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie. 1763
621 nr XXI/173/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Oświaty i Wychowania w Radziejowie. 1764
622 nr XXI/184/01 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Śliwice. 1765
623 nr XXXVII/178/2001 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zasad zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 1773
624 nr XXV/139/2001 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Bądkowie przyjętego uchwałą nr XXXII/151/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. 1773
625 nr XXV/138/2001 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bądkowo. 1774
626 nr XXXIII/225/2001 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Rojewo. 1776
627 nr LI/402/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chełmża. 1783
628 nr XXXVIII/2/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasta Grudziądz w latach 2002 - 2006. 1789
629 nr XXXVIII/7/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy - Miasto Grudziądz. 1792
INFORMACJE:
630 z dnia 15 marca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1373-A/11/2001/I/RO zatwierdzającej taryfę dla Gminy Brześć Kujawski prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług komunalnych 1798
631 z dnia 20 marca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/635D/2255/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności, przez Pomorską Agencję Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. 1801
632 z dnia 27 marca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/116A/532/W/OPO/2002/AJ i nr PCC/122A/532/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o 1801
633 z dnia 4 kwietnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/309B/273/W/3/2002/BP w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności na wniosek przedsiębiorcy PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy. 1802
634 z dnia 12 kwietnia 2002 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 577/OPO/3826/W/2002/AJ o przedsiębiorstwie energetycznym ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 1802
635 z dnia 23 kwietnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/293-A/5/2001/III/AS zatwierdzającej zmianę taryfy dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót 1803
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]