Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 33 Bydgoszcz, 10 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
606 nr XLII/391/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola. 1710
607 nr XXII/178/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego. 1712
608 nr XXVIII/194/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzyń Chełmiński. 1723
609 nr XXXII/404/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 sierpnia 2001 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica. 1739
610 nr XXXII/405/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy. 1739
611 nr XXXII/406/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 1742
612 nr XL/225/2001 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/96 z dnia 29 lutego 1996 r.- Statut Gminy Barcin. 1742
613 nr XXIV/111/2001 Rady Gminy Kowal z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowal. 1746
614 nr XXIV/112/2001 r. Rady Gminy Kowal z dnia 26 września 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Przedszkola Samorządowego w Gołaszewie. 1746
615 nr XX/127/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Kowal. 1751
616 nr XX/128/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 27 września 2001 r. w sprawie Statutu ZGKiM w Kowalu. 1751
617 nr XXIX/236/01 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowo w części dotyczącej działki geodezyjnej nr 107/9 w Wądzyniu na cele indywidualnego budownictwa letniskowego. 1753
618 nr XXVI/187/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 177/7 we wsi Ostromecko. 1757
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]