Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 32 Bydgoszcz, 09 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
588 nr XXVIII/195/2001 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Włocławek. 1671
589 nr VII/213/2001 Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały o zmianie Statutu Gminy Włocławek. 1672
590 nr XXV/177/2001 Rady Gminy Gąsawa z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmian Statucie Gminy Gąsawa. 1673
591 nr XXVIII/290/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie. 1673
592 nr XIX/134/2001 Rady Gminy Topólka z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Topólka. 1673
593 nr XVIII/123/2001 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Kowalu im. Leona Stankiewicza. 1676
594 nr XXVI/140/01 Rady Gminy Grążawy z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grążawy. 1676
595 nr XXVI/248/2001.Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Mogilno. 1677
596 nr XXVII/137/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bytoń. 1696
597 nrXXVII/138/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bytoniu. 1697
598 nr XXVII/221/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejsc 1698
599 nr XXVII/222/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych. 1698
600 nr XXVII/223/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/2000 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych re 1699
601 nr XXVII/225/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolski z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Janowiec Wielkopolski. 1699
602 nr XXVII/227/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji niepublicznym szkołom podstawowym działających na prawach szkół publicznych. 1700
603 nr XXXII/248/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 sierpnia 2001 r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pruszcz nr XIV/78/96 z dnia 9 lutego 1996 r. (Statut). 1701
604 nr XLIV/370/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Parowa Falęcka obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi kulturalne. 1702
605 nr XLIV/371/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Grzywna obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługą handlową. 1705
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]