Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 31 Bydgoszcz, 07 maj 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
568 nr XX/160/01 Rady Gminy w Stolnie z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stolno. 1611
569 nr XX/7162/0l Rady Gminy Stolno z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat za znakowanie zwierząt. 1612
570 nr XXIV-129/2001 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży nieruchomości na raty. 1612
571 nr XXX/235/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego. 1612
572 nr 129/2001 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/108/96 w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminyi Miasta Izbicy Kujawskiej. 1613
573 nr XXXI/279/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 1614
574 nr XXXI/281/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Białe Błota. 1614
575 nr XXI/136/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeziora Wielkie. 1615
576 nr XXI/134/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o 1618
577 nr XXI/140/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury 1618
578 nr XXXII/249/200I Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca Statut Powiatu Nakielskiego. 1618
579 nr XXXII/25l/2001 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 1621
580 nr XXXII/255/2001 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 1621
581 nr XXXII/259/2001 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym. 1622
582 nr XXXII/260/2001 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. 1623
583 nr XXV/172/2001 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Lubiewo przez osoby prawne i fizyczne. 1636
584 nr XXIX/240/01 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Włocławskiego. 1637
585 nr XLIII/352/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie planu zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy Chełmża. 1655
586 nr XLIV/368/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Skąpe obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością wykonywania rze 1660
587 nr XLIV/369/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Kuczwały obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością uprawiania r 1663
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]