Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 30 Bydgoszcz, 30 kwiecień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
563 nr XXIX/169/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej w Długiem. 1574
564 nr XXIX/170/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. 1583
565 nr XXIX/171/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej w Wąpielsku. 1589
566 nr XXIX/172/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym. 1598
567 nr XXXIX/613/01 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz na obszarze wsi Rogówko - teren mieszkaniowy (dz. 71/13). 1605
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]