Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 28 Bydgoszcz, 26 kwiecień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
542 nr XXVII/138/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo. 1498
543 nr XXVI/140/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielka Nieszawka. 1504
544 nr XXII/170/2001 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie założenia Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Gronowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 1509
545 nr XXIX/219/2001 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. 1509
546 nr XXIX/223/2001 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu. 1509
547 nr XXXIII/73/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy - Miasto Grudziądz. 1510
548 nr XXVIII/109/2001 Rady Gminy Książkach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Książki. 1511
549 nr XXVI/155/01 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Świekatowo. 1511
550 nr XX/155/01 Rady Gminy Gruta z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Gruta. 1524
551 nr XXI/161/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt. 1535
552 nr XXI/167/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisewo. 1536
553 nr XLVII/391/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Grzegorz obejmującej teren pod usługi handlowe. 1536
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]