Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 27 Bydgoszcz, 25 kwiecień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
498 nr XVI/134/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Radziejowie. 1459
499 nr XVI/139/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury w Radziejowie. 1459
500 nr XVII/149/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/134/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 lutego 2001 r. 1460
501 nr XVII/150/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/139/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 lutego 2001 r. 1460
502 nr XXXI/173/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, tryb ich pobierania. 1460
503 nr XXIX/371/2001 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2001 r w sprawie likwidacji Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Ciechocinku. 1461
504 nr XXIX/372/2001 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2001 r. o zmianie uchwały nr XI/126/95 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 1995 r.- Statut Gminy Miejskiej Ciechocinek. 1463
505 nr XXIII/202/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąbrzeźnie. 1464
506 nr XXIII/203/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie. 1464
507 nr XXIII/204/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmian w statucie Muzeum w Wąbrzeźnie. 1465
508 nr XXIII/205/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno. 1465
509 nr XXIII/210/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości ulg przy sprzedaży gruntów komunalnych. 1466
510 nr XXIII/211/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. 1467
511 nr XXIII/212/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. 1467
512 nr XXIII/214/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne dla zasobów mieszkaniowych Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 1467
513 nr XXIII/215/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego GAL-BUD w Wąbrzeźnie. 1468
514 nr XXII/144/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy. 1468
515 nr XXII/145/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad stosowania zwolnień oraz sposobu jej poboru. 1468
516 nr XXVI/231/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej. 1469
517 nr XXVI/232/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. 1469
518 nr XXVI/234/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Jeżewo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem spr 1470
519 nr VI/68/2001 Rady Gminy w Osielsku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2002 r. 1470
520 nr VI/69/2001 Rady Gminy w Osielsku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej na 2002 r. 1471
521 nr 383/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej. 1471
522 nr XXVIII/191/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 1472
523 nr XXXII/225/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za rok 2002 za czynności nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej. 1472
524 nr XXXII/226/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na 2002 r. 1472
525 nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. 1475
526 nr XXVIII/160/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej. 1475
527 nr XXVIII/164/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej. 1475
528 nr XXVIII/168/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 1476
529 nr XXXVII/200/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. 1476
530 nr XXXVII/201/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 1477
531 nr XXXII/333/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej. 1477
532 nr XXXII/334/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad ustalenia poboru i wysokości stawek opłaty targowej. 1478
533 nr XXVIII/351/2001 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2002 r. 1478
534 nr XLV/1394/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. 1479
535 nr XLV/1399/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu osiedla - jednostki pomocniczej Miasta. 1480
536 nr XLV/1403/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w statucie Przychodni Rejonowej 1488
537 nr XXV/233/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich. 1489
538 nr XXV/239/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska. 1489
539 nr XLIII/596/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XL/562/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2002 r. 1490
540 nr XLVII/390/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Dźwierzno obejmującej teren pod usługi handlowe. 1490
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
541 z dnia 11 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędów. 1493
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]