Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 26 Bydgoszcz, 23 kwiecień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
483 nr XXVIII/178/2001 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/94 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. 1410
484 nr XXIV/156/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/139/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej. 1411
485 nr XXV/226/2001 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 13 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy Jeżewo. 1411
486 nr XVIII/149/2001 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/2000 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zakrzewo. 1424
487 nr XVII/117/2001 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzozie. 1426
488 nr XXIX/275/2001 Rada Gminy w Cekcynie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Cekcyn. 1426
489 nr XXIX/276/ 2001 Rada Gminy w Cekcynie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży 1439
490 nr XXVI/197/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy. 1440
491 nr XXVI/199/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXXI/171/98 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w dr 1441
492 nr XXXIII/168/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dąbrowie. 1441
493 nr XXXIV/173/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dąbrowa. 1453
494 nr XXXIV/174/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXIII/168/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dąbrowie. 1454
495 nr XXXI/412/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w mie 1455
496 nr XVII/110/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy. 1455
497 nr XLI/231/2001 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zasad przyjmowania odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty za przyjmowanie ich na gminnym składowisku w Barcinie Wsi. 1456
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]