Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 18 kwiecień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
460 nr 156/XXII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 1339
461 nr 165/XXIII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Piotrków Kujawski. 1339
462 nr XXIV/244/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lniano. 1339
463 nr XXIV/245/200 Rady Gminy Lniano z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lnianie. 1340
464 nr XXIV/250/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/232/2001 Rady Gminy w Lnianie z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 1348
465 nr 812/2001Rady Miasta Torunia z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 18 w Toruniu. 1348
466 nr XXXIII/172/2001 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 lipca 2001 r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 1348
467 nr XXVII/151/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiu. 1349
468 nr XXVII/154/01 Rady Gminy w Osiu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osie. 1351
469 nr XXIX/195/01 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany statutu powiatu. 1352
470 nr XXII/168/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bukowiec. 1352
471 nr XXII/169/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). 1353
472 nr XXXI/269/2001 Rady Miasta Lipna z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Lipna. 1354
473 nr XXVII/150/2001 Rady Gminy w Boniewie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boniewo. 1366
474 nr IV/19/01 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskkich z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2001 r. 1367
475 nr 257/2001 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8.10.2001 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Zgromadzenie Związków Gmin Rypińskich w uchwale budżetowej 1368
476 nr XLIV/1367/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Akademickie - Wschód w jednostce Fordon w Bydgoszczy. 1369
477 nr XLVII/388/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Kiełbasin obejmującej tereny usług turystycznych, letniskowych. 1379
478 nr XLVII/389/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Skąpe obejmującej teren pod usługę rzemieślniczą, handel z zachowaniem dotychczasowego przezna 1382
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]