Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 23 Bydgoszcz, 17 kwiecień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
433 nr XIX/173/2001 Rady Gminy w Sośnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sośno. 1295
434 nr XXXV/280/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chełmży. 1295
435 nr XXXV/279/01 Rady Miasta Rypina z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Rypina. 1296
436 nr XXXV/173/2001 Rady Gminy Raciążek z dnia 1 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Raciążek. 1299
437 nr XXIV/203/01 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 1312
438 nr XXVII/144/01 Rady Gminy w Grążawach z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt. 1313
439 nr XXVII/146/01 Rady Gminy w Grążawach z dnia 18 września 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 1314
440 nr XXXIII/125/2001 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 19 września 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu pracy. 1314
441 nr XXXIII/126/2001 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 19 września 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Świedziebnia. 1314
442 nr XIX/121/01 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rogóźno. 1315
443 nr XIX/123/01 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVI/107/2001 dotyczącej uchwalenia schematu organizacyjnego Urzędu Gminy. 1315
444 nr XIX/125/01 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 1316
445 nr XXIII/167/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Papowo Biskupie. 1316
446 nr XXIII/175/2001 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za znakowanie zwierząt. 1316
447 nr XXXIV/79/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr XXVI/17100 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji 1317
448 nr XXXIV/80/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy - Miasta Grudziądz. 1317
449 nr XXXIV/81/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 1320
450 nr IV/31/2001 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Unisław. 1320
451 nr IV/32/2001 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 27 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Unisław. 1321
452 nr XXIX/200/01 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 września 2001 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego pod punktami handlowymi na terenie Mia 1321
453 nr XVIII/84/01 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy. 1321
454 nr XVIII/86/01 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 1322
455 nr XX/95/01 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok. 1323
456 nr XXVII/280/2001 Rady Miasta Golubia - Dobrzynia z dnia 12 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta. 1323
457 nr XXXIX/415/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brodnicy w części obszaru oznaczonego G3-07-ER-R, w rejonie ul. Północnej. 1324
458 nr XL/425/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brodnicy w rejonie ulicy Długiej. 1328
INFORMACJA
459 z dnia 27 marca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1422-A/4/2002/III/RO zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Strzelno prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Energetyki Cieplnej 1332
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]