Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 20 Bydgoszcz, 09 kwiecień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
404 nr 197/XXIII/01 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Sołectwa Ostrów Świecki. 1123
405 nr XXVIII/355/01 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechocinku. 1123
406 nr XVII/125/2001 Rady Gminy Kikół z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół . 1126
407 nr XXXI/247/2001 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nakielskim. 1137
408 nr XLI/1222/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży. 1138
409 nr XXXIV/160/2001 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę o przyjęciu Regulaminu korzystania z urządzeń zaopatrzenia w wodę (wodociągu gminnego). 1138
410 nr XXVI/192/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie. 1138
411 nr XXVI/198/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr VIII/64/99 z dnia 21 sierpnia 1999 r. dot. przyjęcia Statutu Gminy Gostycyn. 1140
412 nr XXXIII/190/2001 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw z terenu Gminy Wąpielsk. 1141
413 nr XXXIII/192/2001 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wąpielsk. 1141
414 nr XXXIV/193/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/129/2000 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 1143
415 nr XXIX/221/2001 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 1143
416 nr XXXV/243/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie gminy. 1143
417 nr XXXVI/392/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian Statutu Miasta Brodnicy. 1144
418 nr XXXVI/393/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. 1145
419 nr XXX/147/2001 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/16/99 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu. 1145
420 nr XXXV/578/2001 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lubicz. 1146
421 nr XXIV/177/2001 Rady Gminy w Dabrowie Chełmińskiej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobie ich rozliczenia. 1146
422 nr XXIV/181/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska. 1147
423 nr XXXV/106/01 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej Trasy Średnicowej: obszaru zawarteg 1159
424 nr XXXV/109/01 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej Trasy Średnicowej: obszaru zawarteg 1178
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]