Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 2 Bydgoszcz, 22 styczeń 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
24 nr 810/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 587/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 408/94 Rady Miejskiej Torunia z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie przyjęcia 55
25 nr 859/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 13 września 2001 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cel 55
26 nr XLVI/421/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Tuchola oraz sposobu jej poboru. 55
27 nr XLVI/422/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 56
28 nr XXVII/204/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłat lokalnych. 57
29 nr XL/212/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2002 r. 57
30 nr XL/213/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawki opłaty administracyjnej na 2002 r. 57
31 nr XL/214/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Chodecz w 2002 r. 58
32 nr XXIV/151/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej. 58
33 nr XXXVI/396/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 201/III/1997 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie zwolnienia podmiotów gospodarczych od podatku od ni 59
34 nr 75/XXXVI/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. 59
35 nr 83/XXXVI/2001 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody za zastosowanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywa 62
36 nr XX/117/2001 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenie opłaty administracyjnej na 2002 r. 62
37 nr 145/01 Rady Gminy Rypin z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2002 r. 62
38 nr 147/01 Rady Gminy Rypin z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 63
39 nr 148/01 Rady Gminy Rypin z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 63
40 nr XXXV/436/2001 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. 64
41 nr XXXI/272/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłaty targowej w 2002 r. 64
42 nr XXX/342/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty administracyjnej. 65
43 nr XX/107/01 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Nieszawy stawek opłaty targowej. 65
44 nr XXXII/149/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 listopada 2001 r. z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 65
45 nr XXXII/150/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 listopada 2001 r. z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy w 2002 r. 66
46 nr XXXII/152/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 listopada 2001 r. z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę gruntów mienia gminnego. 66
47 nr 366/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 20/11, 20/12, 20/15 położonych we wsi Sulnowo Gmina Świecie. 67
48 nr 367/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 5/7, 18, 42/1, 59/8, 76/4, 149/1 położonych we wsi Wiąg Gmina Świecie. 70
49 nr 369/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod budowę rurociągów kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami we wsiach Skarszewo, Dziki, Sulno 81
50 nr XXXII/344/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowalewo Pomorskie w części dotyczącej dz. nr 84/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo. 98
51 nr 413/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej. 102
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]