Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 19 Bydgoszcz, 05 kwiecień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
383 nr XXVIII/200/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum w Siemnówku. 1082
384 nr XXVI/165/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Brodnica. 1088
385 nr XL/482/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nakło nad Notecią. 1089
386 nr XL/483/2001 Rady Miejskiej w Nakle n/Notecią z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie nadania Statutu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle n/Notecią. 1094
387 nr XL/486/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i 1097
388 nr XXV/172/2001 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Brodnickiego. 1097
389 nr XXVI/225/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Miasta i Gminy Łabiszyn. 1099
390 nr XXIX/145/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem s 1099
391 nr XXV/18/2001 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego. 1100
392 nr XXXIV/354/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejs 1101
393 nr XXXIV/361/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie. 1102
394 nr XXXIV/363/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat dla osób uchylających się od obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. 1103
395 nr XXIII/144/2001 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czernikowo. 1103
396 nr XXVI/195/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Publicznych Szkół w Gościeszynie. 1104
397 nr XXVII/212/01 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bobrowo. 1117
398 nr XXVII/216/01 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 1118
399 nr XXVII/217/01 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 12 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowo na rok 2001. 1118
400 nr XXVII/222/01 Rady Gminy w Bobrowie z dnia 12 września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt. 1119
401 nr XXXIII/125/2001 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 19 września 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży. 1119
402 nr XXXIII/126/2001 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 19 września 2001 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Świedziebnia. 1119
403 nr XLV/1406/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad rozłożenia na raty ceny sprzedaży byłych mieszkań zakładowych. 1120
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]