Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 18 Bydgoszcz, 29 marzec 2002
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
330 nr 333/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1008
331 nr 334/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 312/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1008
332 nr 335/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 283/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1009
333 nr 336/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 241/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1009
334 nr 339/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 300/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1010
335 nr 340/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 99/2001 w sprawie środków zapobiegających przenoszeniu pryszczycy i ochrony stad zwierząt przed pryszczycą. 1010
336 nr 341/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 84/2001, zmienione rozporządzenie nr 169/2001 w sprawie zapobiegania przenoszeniu choroby zakaźnej zwierząt-pryszczycy na obszar Województwa Kujawsko-Pomorskie 1010
337 nr 342/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 320/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1011
338 nr 343/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 313/2001 zmienione rozporządzeniem nr 314/20011 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1011
339 nr 344/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 316/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1011
340 nr 345/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1012
341 nr 346/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 318/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1013
342 nr 347/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1013
343 nr 348/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 243/2001 zmienione rozporządzenie nr 321/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1014
344 nr 349/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 326/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1014
345 nr 350/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 322/2001 sprawie zwalczania wścieklizny. 1014
346 nr 351/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1015
347 nr 352/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1016
348 nr 1/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1016
349 nr 2/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 333/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1017
350 nr 3/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 3252001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1017
351 nr 4/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 293/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1018
352 nr 5/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1018
353 nr 6/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 345/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1019
354 nr 7/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 280/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1019
355 nr 8/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1020
356 nr 9/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 304/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1020
357 nr 10/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1021
358 nr 11/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1021
359 nr 12/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 347/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1022
360 nr 13/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 1023
361 nr 14/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 1023
362 nr 15/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 351/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1024
363 nr 16/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1025
364 nr 17/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1025
365 nr 18/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 1/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1026
366 nr19/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie zaliczenia niektórych gmin do II i III okręgu podatkowego. 1027
367 nr 20/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw w 2002 roku. 1027
368 nr 21/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 8/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1028
369 nr 22/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 11/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1028
370 nr 23/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 10/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1029
371 nr 25/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1029
372 nr 26/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 1030
373 nr 27/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 324/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1030
374 nr 28/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 16/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 1031
OBWIESZCZENIA WOJEWODY:
375 z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie utworzenia Metropolitalnego Związku Gmin Bydgoskich. 1031
376 z dnia 26 marca 2002 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 1035
OGŁOSZENIE WOJEWODY
377 w sprawie 1036
INFORMACJE:
378 ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Inowrocławskiego w 2002 r. 1077
379 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2002 r. 1077
380 ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. 1077
381 ogłoszenia Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. 1078
382 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2002 r. 1078
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]