Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 17 Bydgoszcz, 25 marzec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
290 nr XXVI/196/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 952
291 nr XX/239/2001 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Aleksandrowskiego. 952
292 nr XXI/145/2001 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 953
293 nr XXI/146/2001 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 954
294 nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości jego prowizji za inkaso. 954
295 nr XXIX/147/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty miejscowej w 2002 roku. 955
296 nr XXIX/148/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej w 2002 roku. 955
297 nr XXIX/150/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2002 rok. 956
298 nr XXX/178/01 Rady Gminy Dobre z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 956
299 nr XXX/179/01 Rady Gminy Dobre z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 957
300 nr XXI/170/2001 Rady Miasta Radziejów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej i administracyjnej na rok 2002. 957
301 nr XXX/244/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2002 rok. 958
302 nr XXX/247/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek opłaty administracyjnej na 2002 r. 958
303 nr XXXII/264/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/247/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek opłaty administracyjnej na 2002 r. 959
304 nr XXX/207/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 959
305 nr XXX/208/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2002 r. 959
306 nr XXXIII/198/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej. 960
307 nr XXXIII/199/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty miejscowej. 960
308 nr XXXIII/201/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 961
309 nr XXXIII/145/01 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości jego prowizji za inkaso. 961
310 nr XLIII/595/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 962
311 nr XVI/190/2001 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania oraz terminów płatności i sposobu jej poboru. 964
312 nr XVI/193/2001 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów Rady Gminy. 964
313 nr XXVI/258/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. 965
314 nr XXVI/259/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów gminy nie objęte opłatą skarbową. 965
315 nr XXVI/260/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru. 966
316 nr XXXVII/259/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2002. 967
317 nr XXXVII/261/2001 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej na rok 2002. 967
318 nr IX/159/2001 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na 2002 r. 968
319 nr IX/160/2001 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2002 r. 968
320 nr XXVIII/312/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej na 2002 r. 968
321 nr XXVIII/313/2001 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2002 r. 969
322 uchwała nr XXI/249/2001 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Aleksandrwoskiego. 970
323 nr XXXVI/121/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 971
324 nr XXXVI/123/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 5 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 971
325 nr XXVII/282/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru. 971
326 nr XXVII/283/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. 972
327 nr XXIX/364/01 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych. 972
328 nr 169/XXVI/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wprowadzenia funkcji urządzeń technicznej obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw) w miejsc 973
329 nr XXXV/107/01 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej Trasy Średnicowej; obszaru zawarteg 977
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]