Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 16 Bydgoszcz, 18 marzec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
277 nr XXVII/2/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 65/2 położonej we wsi Sadki. 886
278 nr XXXVI/187/2001 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Dąbrowa we wsiach Mokre, Parlin, Parlinek i Szczepanowo. 890
279 nr XXVIII/273/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej we wsi Świerkówiec, terenu zabudowy letniskowej we wsi Wylatowo. 903
280 nr XXVIII/274/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Mogilno. 912
281 nr XXVIII/275/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Mogilno. 918
282 nr XXVII/185/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 936
283 nr XXVII/186/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru. 936
284 nr XXVII/195/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gąsawa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i 937
285 nr XXVIII/200/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 937
286 nr XXVIII/201/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od posiadania psów terminów płatności i sposobu jej poboru. 938
287 nr XXVIII/203/2001 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenie wynagrodzenia za prowadzenie inkasa. 938
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK:
288 nr XX/2002 dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek. 939
289 nr XXIX/2002 dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr XX/2002 z dnia 25 stycznia 2002 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek. 945
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]