Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 154 Bydgoszcz, 24 grudzień 2002
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
3528 nr 53/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 50/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 8506
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
3529 nr 239/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie. 8506
INFORMACJE:
3530 z dnia 27 listopada 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/310B/181/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zapisu punktu nr 2.2.8 na stronie 6 koncesji udzielonej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji 8508
3531 z dnia 28 listopada 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/554A/852/W/OPO/2002/AJ stwierdzającej wygaśnięcie decyzji, udzielonej Zakładom Urządzeń Chemicznych 8508
3532 z dnia 28 listopada 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-820/3394-B/9/2002/I/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne TKT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prowadzące działalność 8509
3533 z dnia 29 listopada 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2252-A/4/2002/II/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku na wytwarzanie, przesyłanie i 8512
3534 z dnia 6 grudnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1405-A/4/2002/IV/ED zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych spółka z o.o. z siedzibą w Pakości na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 8517
3535 z dnia 9 grudnia 2002 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/140A/2250/W/OPO/2002/AJ i nr PCC/150A/2250/W/OPO/2002/AJ zmieniających zakres i przedmiot działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. z si 8521
3536 z dnia 10 grudnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1299-A/5/2002/II/MW zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Łasin prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Kom 8521
3537 z dnia 17 grudnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-820/6-A/12/2002/III/CIE/RW zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorcę Dalkia Termika S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej prowadzącej przez teg 8526
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]