Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 153 Bydgoszcz, 17 grudzień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
3447 nr III/13/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 8450
3448 nr III/14/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Warlubie. 8450
3449 nr III/15/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Warlubie. 8451
3450 nr III/16/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 8451
3451 nr III/17/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8452
3452 nr III/19/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej. 8453
3453 nr III/20/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku rolnego. 8454
3454 nr III/21/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości. 8454
3455 nr III/22/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku leśnego. 8454
3456 nr II/9/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 8455
3457 nr II/10/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego. 8455
3458 nr II/15/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnienia z tego podatku wszystkich psów będących własnością mieszkańców Gminy Sicienko. 8456
3459 nr II/14/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 8456
3460 nr II/10/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8459
3461 nr II/11/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. 8459
3462 nr II/12/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano w 2003 r. 8460
3463 nr II/13/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8460
3464 nr II/17/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny. 8462
3465 nr II/18/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. 8463
3466 nr II/19/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny. 8463
3467 nr III-11/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo na 2003 r. 8463
3468 nr III-12/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku. 8464
3469 nr III-13/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2003 r. 8465
3470 nr III-14/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru. 8466
3471 nr III-15/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zawierających dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne organowi podatkowemu. 8467
3472 nr III-16/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zawierających dane o gruntach składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne organowi podatkowemu. 8467
3473 nr III-17/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zawierających informacje o lasach składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne organowi podatkowemu. 8467
3474 nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2003 rok. 8468
3475 nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/423/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 8469
3476 nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego. 8469
3477 nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2003 r. 8469
3478 nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego. 8470
3479 nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 8470
3480 nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2003. 8470
3481 nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia na 2003 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. 8472
3482 nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/58/94 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie ora 8473
3483 nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie inkasa. 8473
3484 nr III/6/02 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 8474
3485 nr III/7/02 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru. 8474
3486 nr III/8/02 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków. 8475
3487 nr III/23/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2003 r. 8475
3488 nr III/24/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego 2003 r. 8475
3489 nr III/25/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 8476
3490 nr III/26/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości. 8476
3491 nr III/27/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wzorów formularzy dla podatników podatku leśnego. 8477
3492 nr III/28/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r. 8477
3493 nr III/29/2002 Rady Gminy Inowrocław z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od posiadania psów na 2003 r. 8478
3494 nr III/30/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8478
3495 nr III/31/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2003 r. 8479
3496 nr IV/16/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2003 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji. 8480
3497 nr IV/17/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia przedmiotowego z podatku od posiadania psów w 2003 r. 8481
3498 nr IV/18/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2003 r. 8481
3499 nr IV/19/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych. 8482
3500 nr 7/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. 8482
3501 nr 8/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 8484
3502 nr 9/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 8484
3503 nr III/21/02 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2003 r. 8489
3504 nr III/22/02 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad ustalania, poboru i wysokości opłaty targowej, terminu płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso tej opłaty. 8489
3505 nr III/23/02 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego. 8490
3506 nr III/24/02 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego. 8490
3507 nr III/25/02 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku dla celów podatku rolnego. 8490
3508 nr III/26/02 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej oraz określenia zasad poboru i wysokości stawek tych opłat. 8491
3509 nr III/27/02 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów w 2003 r. 8491
3510 nr III/28/02 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 8492
3511 nr III/29/02 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2003 r. 8492
3512 nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2003 r. 8494
3513 nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2003 r. 8494
3514 nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązującej w 2003 r. 8495
3515 nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003. 8496
3516 nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. 8496
3517 nr III/9/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. 8497
3518 nr III/10/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2003. 8497
3519 nr III/11/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 8498
3520 III/12/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru. 8498
3521 nr III/13/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 8499
3522 nr III/14/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2003. 8499
3523 nr III/15/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek wysokości podatku od posiadania psów terminów płatności i sposobu jej poboru. 8501
3524 nr III/16/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego. 8501
3525 nr III/17/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego. 8502
3526 nr III/18/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 8502
3527 nr III/19/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenie wynagrodzenia za prowadzenie inkasa. 8502
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]