Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 152 Bydgoszcz, 17 grudzień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
3276 nr II/11/2002 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2003. 8343
3277 nr II/12/2002 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny zboża jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2003. 8343
3278 nr II/13/2002 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2003. 8343
3279 nr II/14/2002 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2003. 8344
3280 nr II/15/2002 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2003 r. na terenie Gminy Bobrowniki. 8344
3281 nr II/16/2002 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2003 r. 8345
3282 nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 r. 8346
3283 nr II/19/2002 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatk 8346
3284 nr II/8/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 8347
3285 nr II/9/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2003 r. 8347
3286 nr II/10/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r. 8347
3287 nr II/11/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r. 8348
3288 nr II/12/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r. 8348
3289 nr II/13/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2003 r. 8350
3290 nr II/14/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawki opłaty administracyjnej na 2003 r. 8351
3291 nr II/15/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Chodecz na 2003 r. 8351
3292 nr II/6/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjętego jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń w 2003 r. 8351
3293 nr II/7/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń na 2003 r. 8352
3294 nr II/8/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń na 2003 r. 8352
3295 nr II/9/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 8353
3296 nr II/10/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Bytoń na 2003 r. 8353
3297 nr II/11/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Bytoń na 2003 r. 8354
3298 nr II/12/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formul 8354
3299 nr II/6/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8355
3300 nr II/7/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. 8356
3301 nr II/8/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Piotrków Kujawski na 2003 r. 8356
3302 nr II/9/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. 8356
3303 nr II/10/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Piotrków Kujawski na 2003 r. 8357
3304 nr II/11/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny. 8357
3305 nr II/12/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 r. 8358
3306 nr II(5)2002 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów na 2003 r. 8358
3307 nr II(6)2002 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 8358
3308 nr II(7)2002 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8359
3309 nr II(8)2002 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8360
3310 nr II(9)2002 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny. 8361
3311 nr II(10)2002 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 8361
3312 nr II/9/02 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8362
3313 nr II/10/02 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8362
3314 nr II/11/02 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r. 8364
3315 nr II/12/02 Rady Gminy Kikół z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 8364
3316 nr II/4/02 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego. 8364
3317 nr II/5/02 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego. 8365
3318 nr II/6/02 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8365
3319 nr II/7/02 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 8365
3320 nr II/8/02 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8366
3321 nr II/9/02 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów. 8367
3322 nr II/10/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru. 8368
3323 nr II/11/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia. 8368
3324 nr II/12/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8368
3325 nr II/13/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku. 8369
3326 nr II/14/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych. 8371
3327 nr II/4/02 Rady Gminy Lipno z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2003 r. oraz wprowadzenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego. 8371
3328 nr II/5/02 Rady Gminy Lipno z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. oraz wprowadzenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 8371
3329 nr II/6/02 Rady Gminy Lipno z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia wzorów deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego. 8372
3330 nr II/7/02 Rady Gminy Lipno z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. i zwolnień w tym podatku. 8372
3331 nr II/8/02 Rady Gminy Lipno z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku. 8374
3332 nr II/9/02 Rady Gminy Lipno z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 8374
3333 nr III/11/02 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 8375
3334 nr III/12/02 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r. 8375
3335 nr III/13/2002 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8375
3336 nr III/16/02 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od n 8376
3337 nr II/13/02 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2003 r. 8376
3338 nr II/14/02 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r. 8377
3339 nr II/15/02 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty miejscowej. 8377
3340 nr II/16/02 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2003 r. 8378
3341 nr II/17/02 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych. 8379
3342 nr II/18/02 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. 8380
3343 nr II/12/02 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 8380
3344 nr II/13/02 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8380
3345 nr II/14/02 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej od spisanych testamentów na 2003 r. 8381
3346 nr II/15/02 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru w 2003 r. 8381
3347 nr II/16/02 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8382
3348 nr II/17/02 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia na 2003 r. wysokości i zasad poboru opłaty targowej. 8384
3349 nr II/22/02 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w celu ustalenia podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego. 8384
3350 nr III/12/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informac 8385
3351 nr III/13/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8385
3352 nr III/14/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 8386
3353 nr II/15/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r. 8386
3354 nr III/16/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 8388
3355 nr 11/02 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8388
3356 nr 12/02 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 r. 8389
3357 nr 13 /02 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2003 r. 8390
3358 nr 14/02 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów na 2003 r. 8390
3359 nr 15/02 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. 8391
3360 nr II/7/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości na 2003 r. 8391
3361 nr II/9/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8392
3362 nr II/10/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2003 r. 8396
3363 nr II/11/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2003 r. 8396
3364 nr II/12/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na 2003 r. 8396
3365 nr II/11/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2003 r. 8397
3366 nr II/12/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. i zwolnień w tym podatku. 8397
3367 nr II/13/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2003 r., jego poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania. 8398
3368 nr II/14/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych. 8398
3369 nr II/8/2002 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2003 r. oraz ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklara 8399
3370 nr II/9/2002 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. . 8400
3371 nr II/10/2002 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. 8401
3372 nr II/11/2002 r. Rady Gminy w Wielgiem z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia w podatku rolnym. 8401
3373 nr II/12/2002 r. Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 r. oraz zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów w 2003 r. 8402
3374 nr II/13/2002 Rada Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny. 8402
3375 nr II/14/2002 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego - podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia prowizyjnego. 8403
3376 nr II/15/2002 r. Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności tej opłaty. 8403
3377 nr /II/16/2002 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 8404
3378 nr II/5/2002 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku rolnego. 8404
3379 nr II/6/2002 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 8404
3380 nr II/7/2002 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 8405
3381 nr II/8/2002 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8406
3382 nr II/9/2002 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 8407
3383 nr II/12/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 8407
3384 nr II/13/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, info 8407
3385 nr II/14/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia na 2003 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8408
3386 nr II/12/2002 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy dla obniżenia podatku rolnego na 2003 r. 8409
3387 nr II/13/2002 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego na 2003 r. 8409
3388 nr II/14/2002 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2003 r. 8409
3389 nr II/15/2002 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia podatku od posiadania psów. 8410
3390 nr II/12/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8410
3391 nr II/13/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2003 r. 8411
3392 nr II/14/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r. 8411
3393 nr II/15/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych. 8412
3394 nr II/16/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r. 8412
3395 nr III-13/02 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w roku podatkowym 2003 oraz trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uż 8413
3396 nr III-14/02 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego oraz określenia wzorów formularzy 8413
3397 nr III-15/02 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. oraz określenia wzorów formularzy 8414
3398 nr III-16/2002 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. raz określenia wzorów formularzy 8414
3399 nr III-17/2002 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2003 r. 8415
3400 nr III-18/2002 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2003 r. 8416
3401 nr II/7/02 Rady Gminy Koneck z dnia 12 grudnia 2002 r. określająca podstawę do obliczania podatku rolnego. 8416
3402 nr II/8/02 Rady Gminy Koneck z dnia 12 grudnia 2002 r. określająca podstawę do obliczania podatku leśnego. 8417
3403 nr II/9/02 Rady Gminy Koneck z dnia 12 grudnia 2002 r. o ustaleniu podatku od nieruchomości na 2003 r. 8417
3404 nr II/10/02 Rady Gminy Koneck z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8418
3405 nr II/11/02 Rady Gminy Koneck z dnia 12 grudnia 2002 r. określająca wysokość stawki podatku od posiadania psów na 2003 r. 8419
3406 nr II/12/02 Rady Gminy Koneck z dnia 12 grudnia 2002 r. o ustaleniu wysokości stawek opłaty targowej. 8420
3407 nr II/13/02 Rady Gminy Koneck z dnia 12 grudnia 2002 r. o ustaleniu na 2003 r. opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową. 8420
3408 nr II/14/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8421
3409 nr II/15/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2003 r. 8421
3410 nr II/16/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej na 2003 r. 8422
3411 nr II/17/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 8422
3412 nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 8423
3413 nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2003 r. na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 8423
3414 nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia na 2003 r. stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8424
3415 nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia na 2003 r. stawki podatku od posiadania psów i terminu płatności. 8426
3416 nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 r. 8426
3417 nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrod 8427
3418 nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. 8427
3419 nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach rolnych oraz deklaracji na podatek rolny. 8428
3420 nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. 8428
3421 nr II/10/02 Rady Gminy Choceń z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny żyta dla celów podatku rolnego oraz wzorów formularzy. 8428
3422 nr II/11/02 Rady Gminy Choceń z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy. 8429
3423 nr II/12/02 Rady Gminy Choceń z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości. 8429
3424 nr III/12/2002 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8430
3425 nr III/13/2002 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 8431
3426 nr III/14/2002 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej w Gminie Płużnica. 8431
3427 nr III/15/2002 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8432
3428 nr III/19/2002 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym. 8433
3429 nr II-9/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. 8433
3430 nr II-10/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. 8434
3431 nr II-11/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny. 8434
3432 nr II-12/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego. 8434
3433 nr II-13/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 8435
3434 nr II-14/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 14 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Nieszawa stawek opłaty targowej. 8435
3435 nr II-15/02 Rady Miejskiej Nieszawa w dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej. 8436
3436 nr II-16/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8436
3437 nr II-17/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów. 8437
3438 nr III/17/02 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r. 8437
3439 nr III/18/02 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8439
3440 nr III/19/02 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2003 r. 8440
3441 nr III/20/02 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 8440
3442 nr III/21/02 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2003 r. 8441
3443 nr III/22/02 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek w 2003 r. 8441
3444 nr II/8/02 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8442
3445 nr II/9/02 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz ich zwolnień. 8443
3446 nr II/10/02 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wąpielsk. 8443
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]