Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 151 Bydgoszcz, 17 grudzień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
3198 nr II/10/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru. 8282
3199 nr II/11/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2003 rok oraz poboru tego podatku. 8282
3200 nr II/12/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru. 8283
3201 nr II/13/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu drewna dla obliczenia podatku leśnego na 2003 r. oraz poboru tego podatku. 8283
3202 nr II/14/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. 8283
3203 nr II/15/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pobierania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów gminy. 8284
3204 nr II/16/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8284
3205 nr II/17/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 8286
3206 nr III/14/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2003 rok. 8286
3207 nr III/15/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. 8287
3208 nr III/16/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, info 8287
3209 nr III/17/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty miejscowej w 2003 roku. 8288
3210 nr III/18/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej w 2003 roku. 8288
3211 nr III/19/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2003 rok. 8289
3212 nr III/20/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2003 rok. 8289
3213 nr III/21/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2003 na terenie Gminy Baruchowo. 8289
3214 nr III/12/2002 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego. 8292
3215 nr III/11/2002 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny żyta i określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego. 8292
3216 nr III/13/2002 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 8292
3217 nr III/14/2002 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 8293
3218 nr III/15/2002 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8293
3219 nr III/13/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. 8295
3220 nr III/14/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2003 rok. 8295
3221 nr III/15/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej od spisanych testamentów na 2003 rok. 8296
3222 nr III/16/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na rok 2003. 8296
3223 nr III/17/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2003 r. 8298
3224 nr III/18/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw związanych z branżą rolno - spożywczą. 8299
3225 nr III/19/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku leśnego na 2003 rok. 8299
3226 nr III/20/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informac 8299
3227 nr II/6/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. 8300
3228 nr III/10/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. 8300
3229 nr III/11/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, inform 8301
3230 nr II/8/02 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 oraz zwolnień z podatku. 8301
3231 nr II/9/02 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2003 r. 8302
3232 nr II/10/02 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych. 8302
3233 nr II/11/02 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2003. 8303
3234 nr II/4/02 Rady Miasta Rypina z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. 8304
3235 nr II/5/02 Rady Miasta Rypina z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Rypina. 8304
3236 nr II/6/02 Rady Miasta Rypina z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 rok. 8306
3237 nr II/7/02 Rady Miasta Rypina z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok. 8307
3238 nr II/8/02 Rady Miasta Rypina z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego. 8307
3239 nr II/9/02 Rady Miasta Rypina z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla wymiaru podatku leśnego. 8308
3240 nr II/10/02 Rady Miasta Rypina z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. 8308
3241 nr 11/III/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. 8308
3242 nr 12/III/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej. 8309
3243 nr 13/III/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 oraz określenia wzorów formularzy 8310
3244 nr 14/III/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego oraz określenia wzorów formularzy 8310
3245 nr 15/III/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2003 roku. 8311
3246 nr 16/III/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w roku podatkowym 2003 oraz trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolneg 8312
3247 nr 17/III/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej. 8313
3248 nr 8/III/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego w 2003 r. 8313
3249 nr 9/III/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na 2003 r. 8313
3250 nr 10/III/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2003 rok. 8314
3251 nr 11/III/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8314
3252 nr 12/III/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów. 8315
3253 nr 13/III/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r. 8315
3254 nr 14/III/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego. 8316
3255 nr III/10/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8317
3256 nr III/11/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2003 r. 8317
3257 nr III/13/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych. 8319
3258 nr II/9/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8319
3259 nr II/10/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w artykule 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy. 8320
3260 nr II/12/2002 r. Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od ni 8320
3261 nr II/10/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8321
3262 nr II/11/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego od gruntów w 2003 roku. 8321
3263 nr II/12/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów na 2003 rok. 8322
3264 nr II/13/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok. 8322
3265 nr II/14/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. 8323
3266 nr II/15/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. 8324
3267 nr II/16/2002 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003. 8324
3268 nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2003 r. 8325
3269 nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8326
3270 nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na rok podatkowy na 2003 r. 8327
3271 nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2003 za czynności nie objęte przepisami o opłacie skarbowej. 8329
3272 nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, i 8329
3273 nr III/18/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 8329
3274 nr III/9/2002 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003. 8330
3275 nr III/10/2002 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 rok. 8330
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]