Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 150 Bydgoszcz, 17 grudzień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
3086 nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 8215
3087 nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2003 r. 8215
3088 nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r. 8216
3089 nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenie wzorów formularzy. 8216
3090 nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8216
3091 nr II/11/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny. 8218
3092 nr II/12/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. 8218
3093 nr II/13/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny. 8218
3094 nr III/17/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny. 8219
3095 nr III/18/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruc 8219
3096 nr III/19/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny. 8219
3097 nr II-4/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 8220
3098 nr II-5/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie wymiaru i poboru podatku leśnego. 8220
3099 nr II-6/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r., określenia wzorów 8220
3100 nr II-7/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów. 8221
3101 nr II-8/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 8221
3102 nr II/6/2002 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 8222
3103 nr II/7/2002 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r., określenia wzorów dokumentów podatkowych. 8222
3104 nr II/8/2002 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2003 r. 8223
3105 nr II/9/2002 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów na 2003 r. 8225
3106 nr II/10/2002 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na 2003 r. 8225
3107 nr II/11/2002 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2003 r. 8225
3108 nr II/8/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2003 r. 8226
3109 nr II/4/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego. 8226
3110 nr II/5/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8226
3111 nr II/6/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podatku leśnego na 2003 r. 8227
3112 nr II/7/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. . 8227
3113 nr II/8/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej na 2003 r. 8228
3114 nr II/9/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2003 r. 8229
3115 nr II/10/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r. 8229
3116 nr II/11/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza podatkowego do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 8230
3117 nr II/12/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza do wymiaru i poboru podatku rolnego. 8230
3118 nr II/13/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia formularza do wymiaru i poboru podatku leśnego. 8230
3119 nr II/11/02 Rady Gminy Stolno z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2002. 8230
3120 nr II/12/02 Rady Gminy Stolno z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8231
3121 nr II/13/02 Rady Gminy Stolno z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. 8231
3122 nr II/14/02 Rady Gminy Stolno z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru. 8232
3123 nr II/15/02 Rady Gminy Stolno z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej, terminów płatności i sposobu jej poboru. 8232
3124 nr II/16/02 Rady Gminy Stolno z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych. 8232
3125 nr II/23/02 Rady Gminy Stolno z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla złożenia deklaracji przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 8234
3126 nr II/24/02 Rady Gminy Stolno z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla złożenia informacji przez osoby fizyczne o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 8234
3127 nr III/9/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8234
3128 nr III/10/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8235
3129 nr III/11/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 r. 8235
3130 nr III/12/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r. 8236
3131 nr III/13/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy na podatek rolny. 8236
3132 nr III/14/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości. 8236
3133 nr III/15/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy na podatek leśny. 8237
3134 nr II/8/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy. 8237
3135 nr II/9/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8237
3136 nr II/10/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 8238
3137 nr II/11/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 8238
3138 nr II/12/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy. 8239
3139 nr II/11/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8239
3140 nr II/12/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy, określenie jej wysokości. 8240
3141 nr II/13/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2003 r. 8240
3142 nr II/14/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej. 8241
3143 nr II/15/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8241
3144 nr II/16/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 8243
3145 nr II/17/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. 8243
3146 nr 9/02 Rady Gminy Rypin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 8244
3147 nr 10/02 Rady Gminy Rypin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 8244
3148 nr 11/02 Rady Gminy Rypin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2003 r. 8245
3149 nr 12/02 Rady Gminy Rypin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2003 r. 8246
3150 nr 13/02 Rady Gminy Rypin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów. 8246
3151 nr 14/02 Rady Gminy Rypin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 8246
3152 nr 15/02 Rady Gminy Rypin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 8247
3153 nr II/8/02 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego. 8247
3154 nr II/9/02 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. 8247
3155 nr II/10/02 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 8248
3156 nr II/11/02 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 8248
3157 nr II/8/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. oraz określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru poboru podatku. 8249
3158 nr II/9/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8250
3159 nr II/10/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2003 r. 8251
3160 nr II/11/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2003 r. 8251
3161 nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego. 8252
3162 nr II/14/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego. 8252
3163 nr III/32/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny. 8252
3164 nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2003 r. 8252
3165 nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2003 r. 8253
3166 nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8253
3167 nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8254
3168 nr II/18/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2003 r. 8255
3169 nr II/19/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2003 r. 8255
3170 nr II/20/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 8256
3171 nr II/21/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów. 8256
3172 nr II/7/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 8257
3173 nr II/8/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego. 8257
3174 nr II/9/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego. 8257
3175 nr II/10/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r. 8258
3176 nr II/11/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności 8258
3177 nr II/12/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadanych psów. 8259
3178 nr II/13/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8259
3179 nr III/19/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawy do obliczania podatku rolnego w 2003 r. 8261
3180 nr III/20/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2003 r. 8261
3181 nr III/21/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta Chełmna w 2003 r. 8261
3182 nr III/22/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Miasta Chełmna w 2003 r. 8262
3183 nr III/23/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chełmna w 2003 r. 8262
3184 nr III/24/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny. 8264
3185 nr II/9/2002 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w 2003 r. 8264
3186 nr II/10/02 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 8265
3187 nr III/14/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8265
3188 nr III/15/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8266
3189 nr III/16/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 8268
3190 nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2002 r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 8269
3191 nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości. 8269
3192 nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8270
3193 nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i leśny. 8272
3194 nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. 8272
3195 nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. 8273
3196 nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 8273
3197 nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej. 8274
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]